2019 11 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mirė diplomatas Ričardas Bačkis

Diplomatas Ričardas Bačkis (1934–2019).

lituanie-culture.blogspot.com nuotrauka

Lapkričio 19 d. eidamas 86-uosius metus po sunkios ligos mirė diplomatas, lietuvių išeivijos veikėjas Ričardas Bačkis. 

R. Bačkis gimė 1934 m. Kaune, diplomato Stasio Bačkio ir mokytojos Onos Galvydaitės-Bačkienės šeimoje, kurioje taip pat užaugo ir Ričardo brolis – būsimasis kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

1938 m. gavęs paskyrimą, S. Bačkis su žmona ir vaikais išvyko gyventi į Paryžių. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, šeima į gimtinę nebegrįžo.

Ričardas Bačkis baigė Paryžiaus politinių ir ekonominių mokslų institutą, Verslo administravimo mokyklą Sorbonoje bei Paryžiaus vadybos valdymo institutą, pastarajame vėliau dėstė. Po studijų dirbo tarptautinėje kompanijoje „Unilever“ – iš pradžių Roterdamo ir Londono būstinėse, trejus metus Ispanijoje, vėliau su specialiomis užduotimis įvairiose Europos šalyse.

S. Bačkis, sovietų okupacijos metais tapęs nepriklausomos Lietuvos diplomatijos vadovu, perdavė sūnums Ričardui ir Audriui meilę Bažnyčiai ir Tėvynei. Ričardas buvo aistringas kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę, Sovietų Sąjungos pavergtos, laisvės trokštančios tautos balsas išeivijoje. Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, tarptautinių Lietuvos laisvinimo akcijų dalyvis, Ričardas per penkis okupacijos dešimtmečius išlaikė pabėgėlio pasą ir Lietuvos pilietybę niekada neprisiimdamas esminių įsipareigojimų jokiai kitai valstybei. Ričardas Bačkis vedė lietuvaitę Živilę Bernotaitę, su kuria susilaukė keturių vaikų: Vytauto, Rimvydo, Andriaus ir Dainos.

1989 m. Ričardas Bačkis atsisakė profesinės veiklos, idant visas jėgas skirtų Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bei jo siekių pristatymui Prancūzijos vyriausybei. Tais pačiais metais Paryžiuje R. Bačkis inicijavo daugiatūkstantinę demonstraciją „Baltijos kelias“. 1990 m. Lietuvai paskelbus Nepriklausomybę, jis tapo Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Lansbergio ir Lietuvos vyriausybės atstovu Prancūzijoje, aktyviai siekė, kad užsienio šalys pripažintų Lietuvą nepriklausoma valstybe. 1994–1998 m. Ričardas Bačkis ėjo Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus pareigas Prancūzijoje.

Pabaigęs kadenciją jis tęsė tarptautinių santykių stiprinimo veiklą organizuodamas menininkų kultūrinius mainus. Palaikė kitas su Lietuva susijusias asociacijas, savo ryšių dėka siekė Lietuvos integracijos Vakarų tarptautinėse institucijose, atstovaudamas Lietuvos pramonininkų konfederacijai prisidėjo prie ekonominių ryšių su Prancūzija plėtros.

2001 m. už nuopelnus apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Tais pačiais metais Lietuvos pramonininkų konfederacija R. Bačkį paskyrė garbės ambasadoriumi Prancūzijoje.

Jis tai pat buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narys, lietuvių diplomato ir poeto Oskaro Milašiaus kūrybos mylėtojų draugijos prezidentas.

Pažinoję R. Bačkį atmins jį kaip stiprią asmenybę, Lietuvos patriotą ir mylintį tėvą.

Užuojautą dėl R. Bačkio mirties reiškia premjeras Saulius Skvernelis: „Į amžinybę iškeliavo garbingos giminės atstovas, intelektualas, buvęs Lietuvos diplomatas Ričardas Bačkis. Nuoširdžiai užjaučiu Kardinolą  Audrį  Juozą Bačkį, artimuosius, gimines ir draugus dėl šios šviesios asmenybės netekties“.

Prezidents palinkėjo stiprybės R. Bačkio šeimai, broliui kardinolui Audriui Juozui Bačkiui, draugams, buvusiems kolegoms ir visiems, kam teko pažinoti šią neeilinę asmenybę. „Atsisveikiname su žmogumi, kuris daug prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, atsidavusiai dirbo jos labui, skleisdamas Sąjūdžio idėjas Vakarų valstybėms, vėliau – vadovaudamas diplomatinei misijai Paryžiuje. Netekome vieno žymiausių lietuvių išeivijos veikėjų, šviesios asmenybės, poezijos mylėtojo, intelektualo, visad ištikimo Bažnyčios vertybėms“, – sakė Gitanas Nausėda.

Atsisveikinti su velioniu galima Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje, kurioje jis bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 22 d., nuo 16 iki 20 val. ir šeštadienį, 23 d., nuo 9 val.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, lapkričio 23 d., 11 val.

Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Antakalnio kapinėse.

Lapkričio 20–22 d. nuo 10 iki 19 val. Lietuvos ambasadoje Paryžiuje (22, bd de Courcelles, 75017 Paris) bus atvira užuojautų knyga.