2019 11 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Grožis – nuoroda į amžinybę

Vatikano muziejuose. Unsplash.com nuotrauka

Prieš dvidešimt metų, 1999-aisiais, buvo paskelbtas popiežiaus Jono Pauliaus II „Laiškas menininkams“, skirtas visiems, aistringai ieškantiems naujų grožio „epifanijų“ ir trokštantiems jas dovanoti pasauliui per savo kūrybą. Kviečiame prisiminti šį ypatingą dokumentą, skaitant jo ištraukas.

Fra Angelico, Apreiškimas Marijai bei Adomo ir Ievos išvarymas iš rojaus, 1425-1426 m. Prado muziejaus nuotrauka

„Kas pajunta turįs tokią dieviškąją kibirkštį, kuri yra pašaukimas būti menininku – poetu, rašytoju, tapytoju, skulptoriumi, architektu, muziku, aktoriumi… – sykiu suvokia pareigą šį talentą ne švaistyti, bet ugdyti, idant jis tarnautų artimui ir visai žmonijai.“

Šv. Petro bazilika Vatikane. Cathopic.com nuotrauka

„Visuomenei reikia menininkų lygiai taip pat kaip mokslininkų, technikų, darbininkų, specialistų, tikėjimo liudytojų, tėvų ir motinų, garantuojančių asmens augimą bei bendruomenės vystymąsi tokia iškilia meno forma, kokia yra „auklėjimo menas“. Kiekvienos tautos plačioje kultūros panoramoje menininkai turi savo vietą.“

Siksto koplyčioje. Cathopic.com nuotrauka

„Kiekviena autentiška meninė intuicija peržengia tai, kas suvokiama juslėmis, ir, skverbdamasi į tikrovę, stengiasi aiškinti jos paslėptą slėpinį. Intuicija kyla iš žmogaus sielos gelmių, kur troškimą įprasminti savo gyvenimą lydi sunkiai pagaunamas grožio bei slėpiningos daiktų vienybės suvokimas.“

Siksto koplyčia. museivaticani.va nuotrauka

„Autentiškas menas net ir anapus tipiškai religinių raiškos formų yra labai artimas tikėjimo pasauliui, toks artimas, kad net didelio Bažnyčios ir kultūros atotrūkio aplinkybėmis lieka savotiškas tiltas į religinę patirtį. “

Rafaelio freskos „Atėnų mokykla“ fragmentas, 1509–1511 m. Vatikano muziejų nuotrauka

„Grožis yra raktas į slėpinį ir nuoroda į amžinybę. Tai kvietimas mėgautis gyvenimu ir svajoti apie ateitį. Todėl sukurtųjų daiktų grožis negali patenkinti; jis žadina tą slaptą Dievo ilgesį, kurį toks aistringas grožio mėgėjas kaip šv. Augustinas išreiškė niekam neprilygstamais žodžiais: „Vėlai tave pamilau, o Groži, amžinai senas ir amžinai jaunas, vėlai tave pamilau!“

Sagrada Família bažnyčia Barselonoje. Unsplash.com nuotrauka

Visą Jono Pauliaus II laišką menininkams skaitykite čia