2019 11 25

Gertrūda Jolanta Juchno SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 21, 1–4 „Pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė su smulkius pinigėlius“

    Pakėlęs akis, Jėzus išvydo turtuolius, dedančius savo dovanas į aukų skrynią. Jis taipogi pamatė vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius.
    Ir jis tarė: „Iš tiesų sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi aukojo Dievui dovanų iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui“.

Skaitiniai E1 (471)

Dan 1, 1–6. 8–20: Nė vienas neprilygsta Danieliui, Ananijui, Mišaeliui ir Azarijui

Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56. P.: Garbė ir šlovė tau per amžius!


Komentaro autorė – Gertrūda Jolanta Juchno SF

Izraelio tautos pranašiškoji Dievo garbinimo tradicija reikalauja rūpintis ir būti teisingiems su pačiais vargingiausiais ir silpniausiais visuomenės nariais, tai yra su našlėmis.

Dar prieš akimirką Jėzus liepė saugotis Rašto aiškintojų, kurie „suryja našlių namus ir dangstosi ilgomis maldomis“. Ir štai ši našlė, kaip Dievo pirštas, pasirodo prie aukų skrynios ir tampa iliustracija to religinio iškrypimo, kurį smerkia Jėzus.

Šios moters didžiadvasiškumo atnašą, atiduodant viską, ką turi, Jėzus labai pagiria, ruošdamas skaitytoją savo paties dosnumui – visiško susinaikinimo dėl kitų aukai.

Kas yra krikščionio tapatumas? Jėzus Kristus! Paskutinis tarp paskutiniųjų… kaip ši našlė. Ji – moteris, ji neturi šeimos, ji neturi vyro, pinigų, reikšmės visuomenėje… ji yra niekas.

Būti nieku, koks absurdas! Nuoširdžių nuoširdžiausiai tikrai to sau nelinkime. Tai ką gi mums daryti, jei Dievo Karalystės vartai yra tokie siauri? Aš negaliu padidinti to įėjimo, jis nekintamas. Galiu sumažinti tik savąjį AŠ, kuriam reikės dar gerokai pasistengti, kol atitiks praėjimo formą, o jos metmenys yra Jėzus Kristus ir jo Evangelija.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.