2019 11 26

Gertrūda Jolanta Juchno SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 21, 5–11 „Neliks akmens ant akmens“

    Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens“.
    Jie paklausė: „Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės?“
    Jėzus pasakė: „Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis, prisidengę mano vardu, ir sakys: ‘Tai aš!’ ir: ‘Atėjo metas!’ ; Jūs neikite paskui juos! O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas“.
    Ir dar sakė: „Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šen ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus“.

Skaitiniai E1 (473)

Dan 2, 31–45: Dievas įsteigs karalystę, kuri nežlugs per amžius

Dan 3, 57. 58. 59. 60. 61. P.: Garbinkit ir aukštinkit jį per amžius!


Komentaro autorė – Gertrūda Jolanta Juchno SF

Nei šventyklos sugriovimas, nei karai ar gamtos kataklizmai dar nėra Žmogaus Sūnaus atėjimo valanda. Jėzus perspėja mokinius, kad nepainiotų šventyklos sugriovimo su antruoju Žmogaus Sūnaus sugrįžimu.

Jeruzalės ir šventyklos sugriovimo pranašystė yra susijusi su kristologiniu aspektu, tai visos žmonijos egzistencinės krizės neišvengiamybė, susidūrus su Jėzaus Kristaus asmens klausimu.

Pokalbis su samariete prie šulinio atskleidžia Jėzaus pranašystę, kad ateis laikai, kai garbinsime Dievą ne ant kokio kalno ar šventykloj, bet Dvasia ir tiesa. Ateina laikas suprasti, kad akmenų šventykla nepajėgia sutalpinti Dievo ir kad jo buvimo tarp žmonių formatas iš esmės keičiasi.

Krikščionims Dievo buvimas yra Jėzaus Kristaus asmuo, jis yra Žodis tapęs kūnu, tai nauja šventovė, kurioje telpame visi, tai Bažnyčia, Jo mistinis kūnas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.