2019 11 27

Gertrūda Jolanta Juchno SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 21, 12–19 „Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris“

    Jėzus pasakė savo mokiniams:
   „Žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite sau į širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės; aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai.
    Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nė vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę“.

Skaitiniai E1 (476)

Dan 5, 1–6. 13–14. 16–17. 23–28: Pasirodė žmogaus pirštai ir kažką užrašė

Dan 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67. P.: Garbinkit, aukštinkit jį per amžius!


Komentaro autorė – Gertrūda Jolanta Juchno SF

Jėzus perspėja savo mokinius, kad atviras pasipriešinimas Jeruzalėje Jo asmeniui laukia ir Jo mokinių. Tačiau Jis pats bus išteisintas ir tuomet savo mokiniams suteiks jėgų atlaikyti pasipriešinimą. Jėzaus mokiniai nebijos prarasti savo gyvybės, nes Jėzuje Kristuje bus išteisinti.

Viešpaties prisikėlimas – tai Teisingumo Saulės užtekėjimas. Saulės, kuri sudegins neteisingumą, išdidumą su visais, kurie tam pritaria. Tai naujas ir tikras gyvenimas jo pilnatvėje, tai šviesa, kuri panaikina tamsą. Tai teisingumas, kuris atstato į vietą visus santykius, atneša tvarką.

Dėl Viešpaties vardo, kuris yra įspaustas mumyse, mus persekios. Vadinamės krikščionimis, nes esame Kristaus.

Tačiau ir mes iš pradžių nevalingai galime pradėti Kristaus persekiojimą. Kuo mažiau pastebime Kristų žmoguje, su kuriuo gyvename ar dirbame, tuo daugiau pragaro įsileidžiame į tarpusavio santykius. Darosi žmogiškai sunku pakęsti trūkumus, įtarinėjimus, neteisingumą, antipatiją, ir visa tai atsitinka dėl to, kad nustojame evangelinio žvilgsnio į šalia esantįjį.

Taigi mano ar kito širdis, užuot išteisinus, nuteisia kitą ir atneša pragarą. Nei katedrų ar kitokių šventovių grožis neišgelbės žmogaus, nes pirmiausia mūsų širdžių šventovė bus sugriauta dėl jos puikybės. Tik Kristus gali išgelbėti mus iš šios mirties ir panaikinti tą kenksmingą šaknį, kuri griauna gyvenimą.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.