2019 11 28

Gertrūda Jolanta Juchno SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Lk 21, 20–28 „Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai“

    Jėzus sakė savo mokiniams:
    „Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos nuniokojimas. Tuomet kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas mieste – teišeina iš jo, kas apylinkėse – tenegrįžta. Tai bus bausmės dienos, kad išsipildytų Raštai.
    Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Šalį užklups didžiausios nelaimės. Šitą tautą ištiks Dievo rūstybė. Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į įvairius kraštus. Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai.
    Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos.
    Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“.

Skaitiniai E1 (478)

Dan 6, 11–28: Dievas atsiuntė savo angelą, ir jis užvėrė liūtams nasrus

Dan 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. P.: Garbinkit, aukštinkit jį per amžius!


Komentaro autorė – Gertrūda Jolanta Juchno SF

Jėzus Kristus, Žmogaus Sūnus, yra Visatos Viešpats, turintis valdžią visoms blogio jėgoms, kurias žydų tauta vadino karais ir jūros šniokštimu.

Jėzus yra teisėjas, kuris drąsina savo mokinius su pakelta galva pasitikti jį ateinantį debesyje. Jis ateina išvaduoti savo tautos iš nusiminimo, silpnumo, iš ilgesio ir viltį prarandančio laukimo. Jis ateina išgelbėti iš nuodėmingo gyvenimo aplinkybių, iš blogio, kuris grasina susidorojimu, iš melo ir neapykantos.

Pasaulis gyvena baimėje, kuri yra nuodėmės pasekmė. Siaubas, nerimas ir desperacija kankina žmoniją, kuri niekaip neįžvelgia saulės, pasislėpusios už pilkų skausmo debesų. Žvaigždės ir mėnulis laikų pabaigoje primins žmonijai jos istorijos pradžią ir patį Kūrėją.

[…]

Viešpats, kuris duoda gyvenimą, mus veda per istoriją į jos išsipildymą. Jo žinioje yra visi įvykiai ir jo valdžioje yra pasaulio likimas. Pasaulis eina ten, kur veda Jėzus Kristus, bet ne žmonės, sistemos ar ideologijos.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.