2019 12 01

Gertrūda Jolanta Juchno SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 24, 37–44 „Budėkite, kad būtumėte pasirengę“

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.
    Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“.

Skaitiniai ABC (37)

Iz 2, 1–5: Viešpats surinks visas tautas į amžinąją Dievo Karalystės taiką

Ps 122, 1–2. 3–4a. 4b–5. 6–7. 8–9. P.: Į Viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam.

Rom 13, 11–14: Mūsų išganymas arti


Komentaro autorė – Gertrūda Jolanta Juchno SF

Suprantame, kad visoje šitoje istorijoje blogiausia žinutė yra tai, kad žmonės nieko nenumanė apie ženklus, kurie pranašavo potvynį. Nenumanė, nes buvo praradę jautrumą sielos ir dvasios gyvenimui, klestėjo absoliutus materializmas.

Norisi suprasti tuos žmones, kurie ateina į gedulines Mišias ar santuokos apeigas, kurie suguža į bažnyčią krikštyti vaikų, bet jiems tai yra tik vienkartinis metų, dešimtmečio ar gyvenimo veiksmas. Dažnai galima pastebėti, kad visa liturgija, terminologija ar nors koks pamąstymas apie Dievą yra taip toli nuo šių žmonių suvokimo, tarsi iki kitos galaktikos.

Šiais laikais sunku tvarkyti savo pinigus, nuosavybę, darbus, atostogas ir tuo labiau sielą bei dvasinį gyvenimą, nes tam nelieka nei laiko nei jėgų. Bet gal tai yra kaip tik atsivertimo ir pasirinkimo laikas, kad pasiraitojus rankoves pradėtume kasti iš esmės? Atėjo laikas būti mistiku, kaip sakė K. Rahneris, arba net nesivadinti krikščionimi.

Adventas – tai tas Nojaus laivas, kurį turime pradėti statyti, nes jau ateina laikas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.