2019 12 04

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 15, 29–37 „Jėzus pagydo ligonius ir padaugina duoną“

    Jėzus atvyko prie Galilėjos ežero. Jis užkopė ant vieno kalno ir atsisėdo. Prie jo susirinko didžiulė minia, kuri atsigabeno su savimi raišų, luošų, aklų, nebylių ir daugel kitokių. Žmonės suguldė juos prie Jėzaus kojų, o jis pagydė juos. Minia stebėjosi, matydama nebylius kalbančius, luošius pasveikstančius, raišus tiesiai vaikščiojančius ir akluosius reginčius. Ir garbino žmonės Izraelio Dievą.
    Susišaukęs mokinius, Jėzus tarė: „Gaila man minios, nes jau tris dienas žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Aš nenoriu paleisti jų alkanų, kad nenusilptų kelyje“.
    Mokiniai jam atsakė: „Iš kur mums imti dykumoje tiek duonos, kad galėtume pasotinti šitokią minią?“
    Jėzus paklausė: „Kiek turite duonos?“
    Jie atsakė: „Septynis kepaliukus ir kelias žuveles“.
    Jėzus liepė žmonėms susėsti ant žemės. Tada paėmė septynis duonos kepaliukus ir žuvis, sukalbėjo padėkos maldą, laužė ir davė mokiniams, o mokiniai žmonėms. Ir visi pavalgė, prisisotino. Ir surinko likusius gabalėlius, iš viso septynias pilnas pintines.

Skaitiniai KV (14)

Iz 25, 6–10a: Viešpats kviečia į savo puotą ir šluosto ašaras nuo kiekvieno veido

Ps 23, 1–3a. 3b–4. 5. 6. P.: Viešpaties būste gyvensiu per amžius ilgiausius.


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Galvodami apie pasaulio pabaigą, mes dažniausiai prisimename matytus katastrofų filmus su griūvančiais dangoraižiais ar baugiąją Viduramžių sekvenciją Dies Irae, kurioje sakoma, kad pelenai palaidos žemę.

Tačiau advento pranašas Izaijas mums perteikia visai kitokią viziją. Toji diena, kai žmonija susitiks su Kūrėju, bus ne pragaišties, bet šventės diena – rinktinės puotos diena: „Kareivijų Viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, pokylį su kilniausiais vynais, su geriausiais, gardžiausiais patiekalais, su puikiausiais, tauriausiais gėrimais.“

Evangelijoje, Jėzus jau įgyvendina Izaijo viziją – jis padaugina duoną ir žuvį, kad numalšintų ne tik žmogaus širdies, bet ir kūno alkį.

Ar prisimenu, kad kiekvienos Mišios yra toji didingoji puota, kur jau pirma laiko galime mėgautis rinktiniais valgiais, – pačiu Viešpaties Kūnu ir Krauju?

Neiškeisk dieviškojo pokylio į velnio siūlomus pusfabrikačius.