2019 12 07

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

1 min

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6–8 „Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių“

    Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negales.
    Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.
    Pasišaukęs dvylika mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negales.
    Tuos mokinius Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų:
    „Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“

Skaitiniai KV (20)

Iz 30, 19–21. 23–26: Tave išklausys, kai išgirs tavo šauksmą

Ps 147, 1–2. 3–4. 5–6. P.: Palaimingas, kas Viešpaties laukia.


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

„Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens“, – ši Viešpaties širdies nuostata yra raktas į Jo misiją. Visi Jėzaus duoti ženklai ir padaryti stebuklai, visas mokymas, galiausiai kančia bei mirtis ant kryžiaus yra iš meilės mums – suvargusiems, apleistiems, pamirštiems ir pasimetusiems.

Jo paliktoji Bažnyčia pirmiausia kviečiama būti Gailestingumo ženklu. Vieta, kur Kristus ir toliau gydo, moko, išlaisvina ir atleidžia. Visa, kas trukdo atlikti šią misiją, nėra iš Dievo.

Viešpats mumis pasitiki labiau nei mes patys savimi ir nori, kad būtume Jo Gailestingosios Meilės bendradarbiais.

„Siono tauta, Jeruzalės gyventoja, tau nebereikia verkšlenti. Jisai tavęs pagailės, kai šauksies pagalbos; tave išklausys, kai išgirs tavo šauksmą.“