2019 12 08

Kun. Arūnas Peškaitis, OFM

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Sekmadienio meditacija. Tikrasis širdies ilgesys

Antrasis advento sekmadienis pristato svarbią figūrą – Joną Krikštytoją: asketišką, rūstų, kalbantį tiesiai ir kviečiantį atsiversti. Šis savo ruožtu pristato Jėzų, kuris ateis krikštyti Šventąja Dvasia ir ugnimi.

Nors mūsų širdims mieliau girdėti apie Jėzų – Avinėlį, gailestingąjį ir neatstumiantį nė vieno, tačiau jis yra ir Judo Liūtas. Tokį Jėzų šiandien mums pristato Jonas Krikštytojas, tokio Jėzaus reikia ir mūsų širdims, pradėjusioms advento kelionę.

Meditacijos autorius – kun. Arūnas Peškaitis OFM, Vilniaus Bernardinų parapijos vikaras, Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos dėstytojas.