2019 12 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektu tapo kardinolas, vadinamas „Azijos Pranciškumi“

Kard. Luis Antonio Tagle.

EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus paskyrė naują Tautų evangelizavimo kongregacijos (lot. Propaganda Fide) vadovą. Juo tapo charizmatiškas 62-ejų metų kardinolas Luisas Antonio Tagle, Filipinų sostinės Manilos arkivyskupas ir pagrindinės katalikų labdaros organizacijos Caritas Internationalis pirmininkas.

Žiniasklaidoje spekuliuojama, kad šis paskyrimas gali padidinti filipiniečio kardinolo šansus vieną dieną tapti popiežiumi. Kartais jis net vadinamas „Azijos Pranciškumi“. Kardinolui Tagle artimi Pranciškaus pontifikato akcentai: rūpinimasis vargšais, migrantais ir pabėgėliais, ekologija. Kardinolas puikiai komunikuoja viešumoje, Filipinuose yra vedęs televizijos laidas apie Bibliją ir tikėjimo klausimus. Atrodo šiltas, kuklus ir jautrus – ne kartą yra apsiašarojęs, kalbėdamas apie kenčiančius žmones, kuriuos teko sutikti.

Taip pat pabrėžiama, kad toks popiežiaus sprendimas rodo jo dėmesį Bažnyčiai besivystančiuose kraštuose, kur katalikų skaičius auga. Filipinai – katalikiškiausia šalis Azijoje. 

Kard. Luis Antonio Tagle su popiežiumi Pranciškumi, atvykusiu į Filipinus 2015 m.

EPA nuotrauka

2012 m. Manilos arkivyskupas Luisas Antonio Tagle tapo kardinolu. Popiežius Benediktas XVI uždeda jam kardinolo biretą.

EPA nuotrauka

Kardinolu L. A. Tagle tapo 2012-aisiais, paskutiniaisiais popiežiaus Benedikto XVI pontifikato metais. Jam tuomet buvo 55-eri. Kunigas jis yra 37 metus, iš kurių 18 – vyskupas. Pradėjęs eiti naujas pareigas kurijoje, jis nebebus Manilos arkivyskupas. Prieš jį Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas buvo kard. Fernando Filoni, kuris dabar popiežiaus Pranciškaus paskirtas Jeruzalės Šventojo Kapo ordino Didžiuoju magistru.

Kard. Luis Antonio Tagle.

EPA nuotrauka

Kard. Luis Antonio Tagle.

EPA nuotrauka

Tautų Evangelizavimo kongregacija, kurios būstinė yra Romoje, prie turistų pamėgtų Ispaniškųjų laiptų, atsakinga už Bažnyčios misijų veiklą pasaulyje. Tai viena svarbiausių ir didžiausių Romos kurijos institucijų. Jos vadovas vadinamas raudonuoju popiežiumi (it. „Papa Rosso“) dėl didelių išteklių valdymo ir galių vyskupų skyrimo procese. Naujasis kongregacijos prefektas iki šiol buvo jos narys kartu su kitais 60 vyskupų. Kard. Tagle šiuo metu taip pat yra dar dviejų kongregacijų – Pašvęstojo ir apaštalinio gyvenimo bei Katalikiško švietimo – narys. Be šių pareigų, Romos kurijoje filipinietis dvasininkas yra ir Vyskupų sinodo sekretoriato penkioliktosios eilinės tarybos narys. Dar būdamas kunigu L. A. Tagle buvo paskirtas į Tarptautinę teologijos komisiją, kuriai tuo metu vadovavo kardinolas Josephas Ratzingeris. 

Nepaisant visų šių pareigų, kard. Tagle niekada nėra ilgą laiką gyvenęs Romoje dėl studijų ar darbo. Jis, kaip ir popiežius Pranciškus, yra pašalietis Vatikane. 

Kard. Luis Antonio Tagle.

EPA nuotrauka

Kard. Luis Antonio Tagle.

EPA nuotrauka

Parengta pagal Catholic News Agency, Vatican News ir The Tablet informaciją

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.