2019 12 14

Juozapa Živilė Mieliauskaitė, SF

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mt 17, 10–13 „Elijas jau buvo atėjęs, bet jie jo nepažino“

    Mokiniai paklausė Jėzų: „Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“
    Jis atsakė: „Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atstatyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“.
    Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją.

Skaitiniai KV (33)

Sir 48, 1–4. 9–11: Elijas vėl ateis

Ps 80, 2ac. 3b. 15–16. 18–19. P.: Pastatyk mus, o Dieve, ant kojų! Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!


Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Labai liūdnai skamba Jėzaus įspėjimas, kad Dievo ženklų buvo – bet jie padarė su jais, ką norėjo. Viena vertus, tai didelė atsakomybė – atpažinti Dievo kvietimą, Jo ženklus, ypač provokuojančius, kurie nėra man įprasti. Neužkirsti kelio Dievui veikti – per mane ir kitus, net jeigu toks veikimas neįprastas, išvedantis iš kasdienio komforto, naujas. Kita vertus, tai iššūkis gebėti priimti Dievo galybę, neapriboti Jo veikimo.

Ką darau su Dievo įkvėpimais mano širdyje – su kvietimu skirti laiką maldai dabar, su kvietimu ugdyti save ir augti, su iššūkiu būti ir kurti santykius su nepatogiais žmonėmis, su širdyje kirbančiu troškimu jautriai reaguoti į socialinę neteisybę, su raginimu dalintis tikėjimu su jo nepažįstančiaisiais? Ar drįstu atsiliepti, išeiti iš savo saugumo zonos, patirti pažeidžiamumą, ar padarau, ką aš noriu – kaip patogiau, saugiau, įprasta? Kai atpažįstame, kad neatsiliepėme į tokius Dievo kvietimus, tai sukelia daug liūdesio ir nusivylimo savimi. Bet Dievas nenusivilia – Jis kviečia vėl ir suteikia progų. Juk nesugadiname dalykų nepataisomai – Dievas juos (ir mus) taiso kartodamas savo meilės ženklus.

Esu girdėjus sakymą, kad turėčiau norėti, ko Dievas nori (dėl savo pasirinkimų). Kadangi supratau, kad neretai aš ir Dievas norime skirtingų dalykų, ėmiau melstis: „Norėt norėt, ko Jėzus nori.“ Šiandien esame kviečiami klausytis savo širdies gelmių, iš jų kylančių troškimų – nes jie sutampa su Dievo troškimais, su Jo palinkėjimais man.