2019 12 16

Vincas Kolyčius

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Mt 21, 23–27 „Iš kur buvo Jono krikštas?“

Komentaro autorius – Vincas Kolyčius (1922–2013)

„Kas tau davė šitą galią?“

Toks buvo aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų klausimas Jėzui. Jis jiems tiesiog neatsakė, bet uždavė kitą klausimą: „Koks buvo Jono krikštas? Įkvėptas dangaus ar žmonių?“ Jie, nors ir žinojo, bet, norėdami būti saugūs, save apsidraudę, vengė pasakyti tiesą. Jų atsakymas buvo: „Mes nežinome.“

O kaip su mumis? Ar mes visada išdrįstame pasakyti tiesą, nors ir žinome, kad tai mums „kainuos“? Galbūt ieškome užtikrinimo, kad kas nors mūsų nepasmerktų. Prisiminkime, ką Jėzus pasakė savo mokiniams: „Tiesa padarys jus laisvus.“ Jis tą patį sako ir kiekvienam iš mūsų.

Fariziejų tikslas buvo paneigti, kad Jėzus yra Mesijas. Jų religinis supratimas ir ritualai nesiderino su Dievo Žodžiu. Jei jie būtų priėmę Jono krikštą kaip įkvėptą dangaus, jiems būtų reikėję priimti Jėzų, kaip Dievo siųstą Mesiją. Tuo atveju geriau patylėti. Paklauskime savęs: „Ar mes dažnai tarp draugų ar svečiuose nepatylime, bijodami pasakyti tiesos, ar liudyti savo tikėjimą?“ Tiesą skelbti ir viešai liudyti savo tikėjimą reikia drąsos. 

„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 31–32).

Bernardinai.lt archyvas