2019 12 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos vėliava – patikimose rankose

Bronzinis šv. Jokūbo ženklas / Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos nuotrauka

Visiems Šv. Jokūbo kelio draugams pranešame, kad nuo gruodžio 12-osios asociacijai vadovauja prezidentė Rima Blikertienė, Onuškio (Trakų r. savivaldybė) gimnazijos direktorė, išrinkta 2019-2021 m. kadencijai, bei viceprezidentai kan. kun. Valius Zubavičius (Kaunas), kleb. kun. Julius Meškauskas (Švėkšna, Šilutės r. savivaldybė), Dainius Varnas ir Birutė Nenortaitė (abu – Kaunas). 

Asociacijos valdybos pirmininku dvejų metų kadencijai išrinktas Valdas Kilpys (Kaunas), valdybos nariais – Arūnas Ragauskas (Kaunas), Aidonas Užubalis (Alanta, Molėtų r. savivaldybė) , Algirdas Vaičius (Kaunas), Sandra Tamašauskienė (Šilutė), Nijolė Ragauskienė (Kaunas), Povilas Labukas (Alytus) ir Jonė Kavaliauskaitė (Kaunas). 

Taip nusprendė Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, įvykęs Kaune gruodžio 12 dieną. 

Asociacijos nariai išklausė l. e. p. prezidento Dainiaus Varno (iki 2018 m. lapkričio 18 d. asociacijai vadovavo B. Nenortaitė) ataskaitą apie nuveiktus darbus 2017-2019 metais, veikiant kartu su Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija, kuri jau daugiau nei trejus metus yra europinio tinklo – Europos Šv. Jokūbo kelio federacijos – visavertė narė, be to, antrąjį šių metų pusmetį vadovaujanti šios Europos federacijos veiklai (Lietuvos pirmininkavimas tęsis iki 2020 m. birželio). 

Atliktų darbų – nemažai, jie apima ne tik piligrimų žygių organizavimą ar piligrimų kelių ženklinimą Šv. Jokūbo kelio ženklais, bet daug platesnę veiklą, įskaitant švietimą, diskusijas su jaunimu ir kitomis bendruomenėmis, muziką, publikacijas, informacijos apie Šv. Jokūbo kelių tinklą sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Tarp kitų darbų buvo paminėta ir tai, kad ataskaitinio laikotarpio metu buvo pagaminti ir per savivaldybių turizmo informacijos (TIC) bei piligrimų centrus platinami vieningi visai Lietuvai Šv. Jokūbo kelio piligrimų pasai, kasmet buvo organizuotos ir plataus atgarsio, rekordinio dalyvių skaičiaus sulaulė Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetės, globojamos Kovo 11-osios Akto signatarės L. Andrikienės. Asociacijos narių pastangomis, bendradarbiaujant su Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija ir jos narėmis–savivaldybėmis, paženklintas Šv. Jokūbo Vilniaus piligrimų kelio maršrutas nuo Vilniaus iki Druskininkų, parengti šio  maršruto aprašai svetainei www.pamatyklietuvoje.lt. Ataskaitiniu laikotarpiu kartu su Kultūros paveldo departamentu prie LR Kultūros ministerijos įgyvendintas projektas, kurio rezultatas – Šv. Jokūbo kelio ženklu pažymėtos visos 32 šventovės ir parapijų namai, kaip buvo numatyta 2016 06 01 LRV nutarime Nr. 532 „Dėl Švento Jokūbo kelio per Lietuvą”. 

Diskusijoje, kurioje aktyviai dalyvavo B. Nenortaitė, A. Ragauskas, J. Kavaliauskaitė ir kiti susirinkimo dalyviai, aptarti artimiausių metų darbai ir uždaviniai. Viena asociacijos steigėjų Laima Andrikienė pabrėžė būtinybę bendradarbiauti su Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija, šiuo metu jungiančia 25 Lietuvos savivaldybes, su kuria Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos bendradarbiavimo sutartis pratęsta iki 2022 metų. Ji taip pat akcentavo bendro veikimo su Katalikų bažnyčia Lietuvoje svarbą. Pasak L. Andrikienės, „Katalikų bažnyčios, Lietuvos Vyskupų Konferencijos parama, mūsų bendras veikimas yra pamatinis mūsų darbo principas. Mes tiesiame, žymime, plėtojame ne šiaip kokius nors turistinius kelius ar maršrutus, o Švento Jokūbo piligrimų kelią, jo atšakas, šio kelio tinklą mūsų valstybės teritorijoje. Mes puoselėjame piligrimystės tradiciją, mes žinome, kad Šv. Jokūbo kelias – pirmasis arba seniausias Europos kultūros kelias. Visame tame ir yra mūsų darbo esmė, prasmė, versmė ir giesmė. Esame vienintelis toks tinklas Lietuvoje, kuriame kartu veikia mūsų valstybės Vyriausybė, jos ministerijos ir departamentai, nevyriausybinė organizacija – mūsų asociacija, universitetai, gimnazijos bei vidurinės ir pagrindinės mokyklos, koncertinės įstaigos, Katalikų bažnyčia Lietuvoje. Esame vieninteliai tokie ir pelnytai galime didžiuotis tuo, ką pavyko pasiekti. Tačiau tokiam tinklui keliami ir didesni reikalavimai, todėl artimiausiais metais darbų mums tikrai netruks”, – sakė L. Andrikienė. 

L. Andrikienė kalbėjo ir apie asociacijos veiklos kultūros dedamąją, Šv. Jokūbo muzikos festivalį ir jo unikalumą Europoje, Šv. Jokūbo kelio draugų ir savivaldybių asociacijų partnerystės su šio festivalio šeimininkais – broliais dominikonais ir choru „Vilnius” – tęstinumo svarbą. L. Andrikienė taip pat kvietė imtis dar vieno svarbaus darbo, t. y. lietuviškųjų Šv. Jokūbo kelių, juose esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų mokslinių tyrimų, dokumentuoti vykstančius piligrimų žygius. 

Nemažai dėmesio diskusijoje buvo skirta veiklos viešinimo, marketingo sričiai ir nutarta, kad artimiausiais metais ženkliai daugiau dėmesio bus skiriama informacijos apie Šv. Jokūbo kelių tinklą Lietuvoje sklaidai, pasitelkiant tam šiuolaikines komunikacijos priemones ir moderniausius instrumentus. 

Susirinkimo dalyviai svetingai sutiko svečius iš tolimosios Kubos, buvusius politinius kalinius Guillermo Fariñas (2010 metų A. Sacharovo premijos už minties laisvę laureatą) ir Omar Lopez Montenegro, Nacionalinio Kubos Amerikos fondo atstovą,  viešinčius Lietuvoje L. Andrikienės kvietimu. Kubos disidentai papasakojo apie Katalikų bažnyčios padėtį Kuboje, nelengvą kovą už žmogaus teises totalitarinio režimo valdomoje šalyje. „Viena svarbiausių kiekvienam žmogui – religijos, tikėjimo laisvė. Mes džiaugiamės Lietuvos pasiekimais ir prašome: pasimelskite už mus, mes kaip ir jūs norime gyventi savo tėvynėje kaip laisvi žmonės”, – susitikimo metu sakė A. Sacharovo premijos už minties laisvę laureatas G. Fariñas.

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos informacija

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.