Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Popiežius: smurtas prieš moteris – Dievo išniekinimas

EPA nuotrauka

Pirmąją metų dieną, Bažnyčiai švenčiant Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę ir minint Pasaulinę taikos dieną, aukodamas Mišias popiežius Pranciškus kalbėjo apie Mariją – moterį ir motiną – be kurios nei Bažnyčia, nei žmonija neturėtų atities.

„Joje, moteryje, prasidėjo išganymas, o tai reiškia, kad be moters nėra išganymo“, – sakė Pranciškus. „Marijoje Dievas susivienijo su mumis. Jei mes trokštame vienybės su Dievu, turime tik vieną kelią – turime kreiptis į Mariją, moterį ir motiną. Tad pradedame naujus metus pagerbdami Švenčiausiąją Mergelę – moterį, kurioje užsimezgė Dievo žmogystė. Jei mes norime, kad mūsų dienomis nestigtų žmoniškumo, turime viską pradėti nuo moters.“

Popiežius sakė, kad mūsų dienomis dar labai dažnai nepripažįstamas moters orumas ir žmonių lygybė, dar labai dažnai moterys tampa smurto ir išnaudojimo aukomis. „Bet koks smurtas prieš moterį – tai Dievo, gimusio iš moters, išniekinimas. Per moters kūną atėjo žmonijos išganymas. Mūsų požiūris į moteris kūną yra mūsų žmoniškumo rodiklis.“

Homilijoje popiežius paminėjo ir kitą Mergelės Marijos dieviškosios motinystės aspektą – ji pagimdė Taikos kunigaikštį. „Jei trokštame geresnio pasaulio, jei norime, kad jis būtų taikos namai, o ne karo laukas, turime gerbti kiekvienos moters orumą. Iš moters gimė Taikos kunigaikštis. Moteris yra taikos nešėja ir tarpininkė. Dėl to jos balsas turi būti girdimas priimant sprendimus. Kai moteris galės dalytis visomis iš Dievo gautomis dovanomis, tuomet pasaulis tikrai bus vieningesnis ir taikesnis. Tad kiekvienas moters laimėjimas šioje srityje yra laimėjimas visam pasauliui.“

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu