2020 01 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Ateitininkai švenčia 110-ąjį jubiliejų

Ateitininkų federacijos nuotrauka

„Ateikite kurti“ – tokiu šūkiu Ateitininkų federacija (AF), seniausia jaunimo organizacija Lietuvoje, pasitinka 2020-uosius, kurie paskelbti Ateitininkų metais. Jau 110-uosius savo veiklos metus skaičiuojanti organizacija visus norinčius susipažinti ar prisijungti pakvies į jubiliejinius renginius.

Ateitininkų metų šūkiui parinkti ateitininko kunigo Arvydo Žygo žodžiai „Ateikite kurti“. Jais jauni žmonės kviečiami prisidėti prie brandaus, katalikiškomis vertybėmis grindžiamo savęs bei Lietuvos jaunimo ugdymo, gražesnės ir stipresnės šalies kūrimo. Taip pat šiuo šūkiu kviečiama dalintis savo talentais bei didinti kultūros ir kūrybiškumo svarbą visuomenėje.

„Ateikite kurti Lietuvą, kuri būtų kaip namai, į kuriuos norisi grįžti, kurie būtų kaip šeima, kaip bendruomenė – įgalinanti, sustiprinanti, šventa. Kviečiame jaunus žmones ugdyti save ir vienas kitą, kad taptume pajėgūs kurti dabarties ir ateities Lietuvą“, – taip švęsti sukaktį kviečia Ateitininkų federacijos pirmininkas Justinas Juknys.

Kun. dr. Arvydo Žygo žodžiai, pasakyti 1989-ųjų lapkričio 25-26 s. Atkuriamajame Ateitininkų federacijos suvažiavime.

Svarbiausias Ateitininkų 2020-ųjų metų renginys – AF kongresas Vilniuje liepos 31 – rugpjūčio 2 d., kuriame iš skirtingų perspektyvų bus diskutuojama apie jaunimo ugdymo svarbą, rengiamos įvairios veiklos skirtingose miesto erdvėse bei koncertas. Sudalyvauti šiame renginyje kviečiami ne tik organizacijos nariai.

Šiais metais visoje Lietuvoje numatoma surengti per 110 pilietiškumo pamokų, supažindinančių su ateitininkų veikla, paskaitų ciklą apie garsius ateitininkus filosofus, parodą apie organizacijos istoriją, Kaune vyks jau tradiciniu tapęs renginys „Padžiauk sofą“. Taip pat Ateitininkų metus simboliškai įamžins 2020 kilometrų bėgimas, prie kurio prisijungs ir ateitininkai iš JAV. Visi šie ateitininkų metų įvykiai bus atviri visuomenei.

Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė Ateitininkų metais, atsižvelgiant ir vertinant ateitininkų istorinį indėlį atkuriant ir puoselėjant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę bei išsaugant lietuvybę.

Ateitininkų federacijos informacija

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.