2020 01 07

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Palaimintojo J. Matulaičio mirties – gimimo dangui – diena

Pal. vyskupas Jurgis Matulaitis (1871-1927)

Palaimintojo J. Matulaičio mirties – gimimo dangui – diena, liturginis minėjimas ir Palaimintojo J. Matulaičio draugijos VI suvažiavimas vyks sausio 27 d., pirmadienį, Marijampolėje. Kviečiame susipažinti su programa.

9.45  Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2)

10.00  Sveikinimo žodžiai

10.15  Konferencija

           Kalbės: kun. Kęstutis Brilius MIC

           Tema: Kaip šiuo metu galima tarnauti Dievui ir Bažnyčiai?

11.30  Šv. Rožinio malda Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

12.00  Šv. Mišios su Lietuvos vyskupais Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

13.45  Agapė (Marijampolės dramos teatre)

14.30  Katechezė

          Kalbės: s. Evelina Lavrinovičiūtė MVS

15.00  Rinkimų į PJMD tarybą rezultatų pristatymas

15.15  Meninė programa.

Atliks: Marijampolės Marijonų gimnazijos moksleiviai

16.00  Siuntimo žodis ir baigiamoji malda

Organizatorių informacija