2020 01 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Ką apie Eucharistiją galvojo pirmųjų amžių krikščionys?

Freska šv. Kaliksto katakomboje Romoje, III a. Wikipedia nuotrauka

„O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!“ (Jn 6:53).

Nors vėliau šie žodžiai tapo karštų ginčų objektu (daugelis protestantiškų bendruomenių netiki Kristaus buvimu Eucharistijoje), pirmųjų amžių krikščionys šiuos Jėzaus žodžius suprato pažodžiui ir tikėjo, kad Eucharistija tikrai yra Kristaus Kūnas ir Kraujas, o ne tik simbolis. Čia – keletas ištraukų iš pirmųjų amžių krikščionių raštų, rodančių jų tikėjimą Kristaus buvimu Eucharistijoje.

„Netrokštu gendančio maisto, nei šio pasaulio malonumų. Trokštu Dievo Duonos, kuri yra Kūnas Kristaus, kuris buvo Dovydo sėkla, o gerti trokštu Jo Kraują, kuris yra meilė, kuri negali būna sunaikinta“ (Šv. Ignacijus iš Antiochijos, I a.).

Unsplash.com nuotrauka

„Šį maistą vadiname Eucharistija, kurios negali priimti niekas, išskyrus tuos, kurie tiki, kad tai, ko mokome, yra tiesa, yra gavęs apiplovimą nuodėmėms atleisti ir atgimti ir gyvena, kaip Kristus mums nurodė. Mes gauname tai ne kaip įprastą duoną ar įprastą gėrimą, bet kaip Jėzus Kristus, mūsų Išganytojas, įsikūnijo Dievo Žodžiu priimdamas kūną ir kraują dėl mūsų išganymo, taip mes esame išmokyti, kad maistas, pašventintas Maldos žodžiu, kuriuo mūsų kūnas ir kraujas perkeičiami, yra to įsikūnijusio Jėzaus Kūnas ir Kraujas“ (Šv. Justinas, kankinys, II a.).

„Kadangi Jis sako, kad tas, kas valgys Jo duoną, gyvens amžinai, vadinasi, gyvena tie, kurie gauna Jo Kūną ir priima Eucharistiją (…). Jis Pats įspėja sakydamas: „Kas nevalgys žmogaus Sūnaus kūno ir negers Jo kraujo, neturės gyvenimo.“ Tad mes prašome, kad mūsų duona, tai yra Kristus, būtų duodama mums kasdien, kad mes, kurie paklūstame ir gyvename Kristuje, nebūtume atitraukti nuo Jo pašventinimo ir Kūno“ (Šv. Kiprijonas Kartaginietis, III a.).

Unsplash.com nuotrauka

„Ištiesdamas Savo ranką, Jis davė jiems Duoną, kurią pašventino dešine ranka: „Imkite ir valgykite jos visi, kurią Mano žodis padarė šventa. Nežvelkite į tai, ką jums duodu kaip į duoną, bet imkite, valgykite šią Duoną ir neišmeskite trupinių, nes ką pavadinau savo Kūnu, jis iš tiesų ir yra“ (Šv. Efraimas Siras, IV a.).

Parengta pagal Aleteia.org