2020 01 13

Kun. Vytautas Brilius

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mk 1, 14–20 „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“

    Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“
    Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.
    Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Skaitiniai E2 (7)

1 Sam 1, 1–8: Pavyduolė labai užgauliodavo Haną, kad Viešpats jai nedavė vaikų

Ps 116, 12–13. 14. 17. 18–19. P.: Tau, Viešpatie, padėkos auką aukosiu.

lk.katalikai.lt 


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Jėzus ėmė skelbti Gerąją Dievo Naujieną. Gerąją, kadangi prisiartino Dievo karalystė, kurios kartų kartos seniausiai laukė. Prisiartino Dievas, Jo karalystė jau yra tarp žmonių, kurios Jėzus atėjo parodyti. Ji prasideda kiekvieno įtikėjusiųjų širdyje, nes Dievo karalystė yra ten, kur Jo valdžia, o Jo valdžia ten, kur laikomasi įsakymų. Džiaugiamės sulaukę Dievo karalystės ir džiaugiamės, kad ji taip arti. Džiaugiamės, kad vykdydami Dievo valią, galime su Juo labai artimai bendradarbiauti, kuriant Jo karalystę.

Dievo karalystė yra naujiena daugeliu prasmių, taip pat ir tuo, kad ateina netikėtu laiku, kai tarsi jos neturėtų būti. Jėzus džiaugsmingąją naujieną pradėjo skelbti atėjus baugiai žiniai, kad suimtas Jonas Krikštytojas. Tačiau nėra nei tokio liūdno laiko, nei tokių baisių aplinkybių, kad džiaugsmingoji naujiena negalėtų būti skelbiama ir vykdoma. Kadangi Dievo karalystė kuriama ir Jo malonė ateina per žmogaus teisumą, jo geruosius darbus, tai kiekvienu metu, bet kokiomis sąlygomis galime daryti gera, artindami Dievo karalystę, net po sunkiu gyvenimo kryžiumi.