2020 01 15

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Diskusijų kelianti knyga apie kunigų celibatą: Benediktu XVI bandoma pasinaudoti?

Popiežius Benediktas XVI Turino katedroje prie Drobulės.

EPA nuotrauka

„Iš mūsų širdžių gelmių: kunigystė, celibatas ir Katalikų Bažnyčios krizė“ – šitaip pavadinta knyga, parašyta prancūzų kalba (vėliau bus išleista ir kitomis kalbomis), šiandien pasirodo prekyboje. Tai – vienas iš retų atvejų, kai dar net neišleista knyga jau tapo gausių diskusijų ir nesutarimų objektu. To priežastis – paskelbti knygos autoriai: Gvinėjos kardinolas, Šventojo Sosto Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektas Robertas Sarah ir… popiežius emeritas Benediktas XVI.

Dėl pastarojo ir kilo daugiausia ginčų. Atsistatydinęs iš pareigų 2013 m., Benediktas XVI sakė, kad nuo šiol „pasislėps nuo pasaulio“, neberašys naujų tekstų ir nedarys jokios įtakos popiežiaus Pranciškaus pontifikatui. Tačiau dabar kartu su kardinolu R. Sarah popiežius emeritas, atrodo, įsitraukia į karštą diskusiją Bažnyčioje (ir už jos ribų) apie kunigų celibatą ir galimas išimtis.

Prisiminus visai neseniai įvykusį Amazonijos sinodą (su jame pateiktais siūlymais kai kuriems šiame regione vedusiems vyrams teikti kunigystės šventimus), daliai tikinčiųjų Benedikto XVI bendradarbiavimas rašant knygą pasirodė kaip atviras spaudimas Pranciškui ir kišimasis į jo veiklą. Tuo metu kita pusė teigia, kad Benediktas XVI, kaip ir kiekvienas krikščionis, yra laisvas išsakyti savo asmeninę nuomonę, ypač jei tai susiję su Bažnyčiai svarbiais klausimais. 

Tačiau nauja informacija sukėlė naujų klausimų ir neaiškumų. 

Asmeninis Benedikto XVI sekretorius arkivysk. Georgas Gansweinas naujienų agentūroms KNA ir Ansa sausio 14 d. pareiškė, kad popiežiaus emerito autorystė knygoje panaudota be paties Benedikto XVI sutikimo, jam to nė nežinant.

Kardinolas Robertas Sarah.

„Twitter“ nuotrauka

Prancūzų leidinys „Le Figaro“ buvo pirmasis, paskelbęs, kad 175 puslapių knygą sudaro kelios dalys: abiejų – Benedikto XVI ir kard. Sarah – pasirašyti įvadas bei baigiamasis žodis, taip pat – atskiri Benedikto XVI ir kard. Sarah tekstai. Tačiau G. Gansweinas kreipėsi į kardinolą, kad šis leidėjams nurodytų išbraukti popiežiaus vardą iš knygos bendraautorių, taip pat – ir įvado bei epilogo. Šitai arkivyskupas išsakė „popiežiaus emerito nurodymu“. 

Susidariusią situaciją G. Gansweinas vadina „nesusipratimu“, nors sako neabejojantis kardinolo R. Sarah sąžiningumu. Kiek anksčiau Benediktui XVI artimi šaltiniai teigė, kad popiežius emeritas apskritai nežinojo, kad R. Sarah rašys knygą – ir savo tekstą apie celibatą tiesiog atsiuntė pasiskaityti. Tačiau Benedikto XVI sekretorius sako, jog popiežius emeritas apie rašomą knygą buvo informuotas ir 2019 m. vasarą kardinolui išsiuntė savo tekstą, kurį leido publikuoti. Vis dėlto, anot G. Gansweino, Benediktas XVI nematė viso knygos maketo ir nežinojo, kad popiežius emeritas bus paskelbtas vienu iš knygos autorių. 

Dar prieš šią naujieną katalikiškoje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasigirdo nuomonių, kad Amazonijos sinodo siūlymus dėl celibato kritikuojantis kardinolas R. Sarah šitaip bando pasinaudoti Benedikto XVI autoritetu, siekdamas sustiprinti savo pozicijas. Pats Gvinėjos dvasininkas tokius priekaištus vadina „šmeižtu“. Socialiniame tinkle „Twitter“ jis rašo, kad su G. Gansweigu jau susisiekė ir šiuo metu su leidėjais tariasi dėl išsakytų arkivyskupo pastabų. R. Sarah pažadėjo, kad, jei ne rytoj, tai bent jau pakartotinai knygą leidžiant ateityje Benedikto XVI pavardė iš knygos autorių bus išbraukta – tačiau turinys esą išliks nepakitęs.

Popiežius Pranciškus ir popiežius emeritas Benediktas XVI.

EPA nuotrauka

Benediktas XVI savo trumpame tekste rašo apie celibato ištakas judaizme ir krikščionybėje, taip pat teigia, kad pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje vedę vyrai galėdavo tapti kunigais tik tuo atveju, jei įsipareigodavo po šventimų susilaikyti nuo lytinių santykių. Pasak popiežiaus emerito, lotynų apeigų Bažnyčia celibatą visada suvokė ne kaip dogmą, o kaip „brangią dovaną“.

Dalis apžvalgininkų mano, kad šiuo savo tekstu Benediktas XVI atvirai oponuoja Pranciškui, palaiminusiam diskusijas dėl vedusių kunigų Amazonijos sinode. Tuo metu Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornielli rašo, kad jokios priešpriešos dėl kunigų celibato reikalingumo tarp dviejų popiežių nėra. Savo komentare agentūrai „Vatican News“ A. Tornielli primena: „Rytų apeigų katalikų bendruomenėse vedę vyrai šventinami kunigais, o kai kuriais atvejais tokia galimybė, kaip išimtis, numatoma ir lotynų apeigų Bažnyčioje. Būtent popiežius Benediktas XVI apaštališkojoje konstitucijoje Anglicanorum coetibus, skirtoje į Katalikų Bažnyčią pereinantiems anglikonams, suteikė galimybę teikti kunigystės šventimus vedusiems vyrams.“

Vienu garsiausių vatikanistų vadinamas A. Tornielli neigia ir nuogąstavimus, kad Pranciškus yra atviras privalomojo celibato panaikinimo klausimu. Autorius cituoja popiežiaus žodžius, išsakytus lėktuve skrydžio iš Panamos metu: „Aš manau, kad celibatas Bažnyčiai yra dovana. Nesutinku su tais, kas siūlo pasirinktinį celibatą. Gal tokia galimybė ir tiktų labai nutolusioms vietovėms – galvoju apie Ramiojo vandenyno salas. Ten, kur yra sielovados būtinybė, ganytojas turi rūpintis tikinčiaisiais.“ Pranciškus taip pat pacitavo popiežių Paulių VI: „Geriau atiduoti gyvybę, negu pakeisti celibato normą.“ Be to, Amazonijos sinodo baigiamojoje sesijoje popiežius išvis net neužsiminė apie galimus vedusius kunigus. Tad tarpusavyje nesutariančių popiežių vaizdinys neatrodo įtikinamas.

Vis dėlto ši gan paini istorija iškelia klausimų, su kuriais lotynų Bažnyčia iki šiol nebuvo susidūrusi: ką gali ir ko negali daryti popiežius emeritas? Kokios jo „pareigos“ ir veikimo ribos? Ar, rašydamas tekstus, bendraudamas su žurnalistais ar kitaip veikdamas viešojoje erdvėje, jis kalba kaip popiežius emeritas ar kaip paprastas tikintysis?

Bažnyčios kanonai atsakymų neturi – kadangi iki šiol istorijoje nebuvo atsistatydinusio popiežiaus (išskyrus Celestiną V, gyvenusį XIII a.).

Neaišku, kiek šie klausimai rūpi pačiam Benediktui XVI ir Pranciškui – tačiau konkretūs atsakymai į juos galbūt apmalšintų aistras tarp nesutariančių ir nesusikalbančių katalikų.

Pagal „Vatican News“, „Catholic News Agency“ ir „The Crux“ informaciją parengė Simonas Bendžius. 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.