2020 01 14

Kun. Vytautas Brilius

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mk 1, 21–28 „Jis mokė kaip turintis galią“

    Kafarnaume šeštadienį, nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai.
    Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi: Dievo šventasis!“
    Jėzus sudraudė jį: „Nutilk ir išeik iš jo!“ Tuomet netyroji dvasia pradėjo jį tąsyti ir, baisiai šaukdama, išėjo iš jo.
    Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos jo klauso!“ Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį.

Skaitiniai E2 (9)

1 Sam 1, 9–20: Viešpats prisiminė Haną, ir toji pagimdė Samuelį

1 Sam 2, 1. 4–5. 6–7. 8abcd. P.: Mano širdis džiaugiasi Viešpačiu, Gelbėtoju mano.

lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Šiandienos Evangelijoje žmonės stebėjosi Jėzaus mokslu, nes Jis mokė kaip turintis galią. Jie negalėjo nepastebėti stebuklų, tačiau nėra parašyta, kad jie būtų gilinęsi į Jėzaus mokymo turinį, aptarinėję, kaip tą mokymą vykdys. Jie nesirengė nieko keisti, todėl Jėzus jiems liko vien patirtas reginys: įdomus, gal kartais baugus, tačiau visada tolimas ir svetimas.

Pirmajame skaitinyje ir kunigas Elis matė tai, kas jam atrodė svetima ir nepriimtina: moteris stovi šventykloje įsitempusi, veidas iškreiptas, lūpos kruta ir nieko nekalba: aiški nepagarba Dievui. Tačiau šis kunigas nelieka nuošalyje ir kreipiasi į moterį, taip įeidamas į jos gyvenimą. Moteris jam atveria širdį ir išsako sielvartą. Kunigas ją palaimina ir Dievas išpildo jos gyvenimo troškimą.

Grįžtant prie Evangelijos skaitinio, suvokiame, kad esame kviečiami ne tik stebėti Jėzų, bet ir įeiti į Jo gyvenimą, sužinoti Jo troškimus, planus ir tikslus. Ko nori Jėzus? Ką veikia Dievas? Ko tikisi iš mūsų, kurie skelbiamės esą jiems savi? Taip gyvenimo stebuklai gali perkeisti mūsų gyvenimus ir pripildyti Dievo šviesos.