2020 01 15

Kun. Vytautas Brilius

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mk 1, 29–39 „Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis“

    Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie tuojau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos; karštis paliovė, ir ji galėjo jiems patarnauti.
    Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius; visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis.
    Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir, suradę jį, pasakė: „Visi tavęs ieško“. Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs“. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas [žodį] jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus.

Skaitiniai E2 (12)

1 Sam 3, 1–10. 19–20: Kalbėk, Viešpatie, – tavo tarnas klauso!

Ps 40, 2. 5. 7–8a. 8b–9. 10. P.: Viešpatie, aš trokštu įvykdyti tavąją valią.

† Mk 1, 29–39: Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis

lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Šiandien skaitomos Evangelijos ištrauka tarsi yra viso Jėzaus skelbimo santrauka: Jis moko sinagogoje, lanko savo mokinių namus ir ten išgydo daugelį miesto ligonių, o ankstų rytmetį atsikėlęs pasitraukia į nuošalią vietą maldai. Miestelio gyventojai laukia Jo grįžtant, tikriausiai tikėdamiesi, kad Jėzus visam laikui pasiliks su jais, užtikrindamas visiems gerovę ir saugumą, taip pat užtardamas juos pas Dievą. Apaštalams taip pat tokia programa atrodė protingiausia: įsitvirtinti ten, kur esi priimtas, o gal vėliau pasitaikys proga įsitvirtinti aukščiau.

Tačiau būtent apsistoti ir įsitvirtinti Jėzus nenori, Jis, mylėdamas savo dangiškąjį Tėvą, žino, kad šiame pasaulyje Jam tikrųjų namų nėra, kad Jis eina pas Tėvą. Šio gyvenimo keliai Jam yra tik laikinumas, Jis žino, kad žmonės Jį sveikins ir išduos, priims ir išnaudos, įtikės, tačiau Jo žodžius iškreips. Gyvenimas Žemėje nėra saugi vieta Mokytojui Jėzui ir Jo sekėjams, čia yra tik vieta, kur teisinga paliudyti Dievą, o ne įsitvirtinti ir prisirišti amžiams. Todėl ir mes savo gyvenimą vertiname ne pagal tai, ką pasiekėme, o pagal tai, kuo patarnavome.