Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 01 16

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Diskusija „Šiuolaikinis menas Lietuvos bažnyčiose?“

Rimanto Sakalausko sukurtas Vilniaus Bernardinų bažnyčios altorius (1994–1998 m.).

2020 m. sausio 29 d., trečiadienį, 17 val. kviečiame dalyvauti Bažnytinio paveldo muziejaus rengiamoje diskusijoje, skirtoje aptarti šiuolaikinę architektūrą ir meną Lietuvos bažnyčiose. Diskusija vyks parodos „Šiuolaikinio meno keliai į bažnyčias: 1990–2019“ kontekste, bus kalbama apie aktualias temos problemas užsakovų, architektų, menininkų, menotyrininkų lūpomis.

Šiuolaikinio sakralaus meno situacija Lietuvoje problemiška: šiuolaikinio meno kūrėjai ir mėgėjai nėra linkę jo ieškoti bažnyčiose, o tikintieji maldos namų erdvėje atsirandančius naujus kūrinius neretai mato kaip iššūkį Bažnyčios tradicijai. Dėl šios įtampos kokybiški, gilias menininkų ir užsakovų intencijas išreiškiantys šiuolaikinio meno kūriniai sunkiai skynėsi kelią į Lietuvos bažnyčias. Atrodytų, kad jį tiesti stengėsi vos keletas atsidavusių entuziastų, o kiekvienas bažnyčių erdvę pasiekęs ir joje išlikęs kūrinys galėjo atsirasti tik laimingai sutapus autoriaus ir užsakovo intencijoms. 

Ką menininkui reiškia iššūkis kurti Bažnyčiai? Kaip liturgijai skirti kūriniai gali būti vertinami pasaulietiniame šiuolaikinio meno kontekste? Kokius pokyčius galima įžvelgti kalbant apie Bažnyčios ir meno pasaulio bendradarbiavimą per tris Nepriklausomybės dešimtmečius? Ką dabartinio sakralaus meno raida leidžia pasakyti apie Lietuvos visuomenę? Šie diskusijoje keliami klausimai – tik pirmasis žingsnis, kuris, tikimės, paskatins ir tikinčiuosius, ir šiuolaikinio meno žinovus domėtis iki šiol mažai pažįstama tema.

Diskusijoje dalyvaus kunigai Aušvydas Belickas ir Mindaugas Slapšinskas OP, Dubingių Šv. Jurgio bažnyčios mecenatė Aurelija Rusteikienė, architektai dr. Tomas Grunskis, dr. Julija Reklaitė, menotyrininkės dr. Algė Andriulytė, dr. Tojana Račiūnaitė, skulptorius Vladas Urbanavičius, dailininkai Andrius Zakarauskas, Vaidotas Žukas. Diskusiją moderuos dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite