2020 01 18

Kun. Vytautas Brilius

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mk 2, 13–17 „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“

    Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.
    Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų, išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“
    Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“.

Skaitiniai E2 (19)

1 Sam 9, 1–4. 17–19; 10, 1a: Čia tas vyras, apie kurį kalbėjo Viešpats, – Saulius viešpataus jo tautai

Ps 21, 2–3. 4–5. 6–7. P.: Džiaugiasi valdovas, Viešpatie, tavo galybe.

lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

„Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių.“ Tai Jėzaus atsakymas Rašto aiškintojams ir fariziejams, sėdus prie stalo su muitininkais ir nusidėjėliais. Kitą kartą, kai pas Jėzų atvedė moterį ir kreipėsi patvirtinimo užmušti ją akmenimis, Jėzus pasiūlė pirmajam mesti akmenį tam, kuris neturi nuodėmės, tačiau niekas neišdrįso. Tuo „teisuoliai“ išpažino taip pat turintys nuodėmių, tai yra esantys nusidėjėliai. Jei net save vadinantys teisiaisiais pripažįsta esantys nusidėjėliai, su kuo tada galima sėstis prie stalo?

„Sėstis prie bendro stalo“ reiškia išpažinti bendrystę, vienytis. Tačiau teisuoliai nenori sėdėti su nusidėjėliais, nors patys išpažįsta tokie esą. Vadinasi, iš viso nėra teisiųjų, su kuriais būtų galima sėstis prie stalo, bendrauti, dalintis gyvenimu.

Todėl atsakymas yra ne „su kuo“ sėstis prie stalo, o „vardan ko“. Sėstis ir bendrintis ne dėl to, kad teisusis pateisintų kaltojo nuodėmes, bet tam, kad nusidėjėlis jas atmestų ir stotų į teisumo kelią. Būtent to iš Jėzaus mokomės kartu su gailestinguoju popiežiumi Pranciškumi lenkdamiesi prie nusidėjėlių: ne pateisinti jų nuodėmes, bet gydyti.