2020 01 22

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Kodėl išgirdę Jėzaus vardą palenkiame galvą?

Evandro Inetti/CNA-EWTN nuotrauka

Paprotys palenkti galvą, kai Mišių metu paminimas Jėzaus vardas, yra įkvėptas Biblijos ir buvo sumanytas XIII amžiuje popiežiaus Grigaliaus X, rašo JAV katalikų puslapis Aleteia.org.

Yra daug kūniškų pamaldumo ženklų, kuriuos katalikai rodo per Mišias. Vienas iš jų – daugelį amžių praktikuotas paprotys palenkti galvą, kai paminimas Jėzaus vardas. Nors pastaraisiais dešimtmečiais apie šį paprotį nebuvo dažnai primenama, daugybė katalikų visame pasaulyje jo vis dar laikosi.

Paprotys yra įkvėptas šv. Pauliaus Laiško filipiečiams:

„Todėl ir Dievas jį išaukštino
ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų,
kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis
danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos
Dievo Tėvo šlovei išpažintų:
„JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS!“

Mindaugo Puidoko nuotrauka

Tačiau klauptis kiekvieną kartą, kai minimas Jėzaus vardas, būtų gan sudėtinga. Popiežius Grigalius X rado sprendimą, apie kurį 1274 metais parašė Dominikonų ordinui, išreikšdamas troškimą, kad koks nors kūniškas gestas būtų atliekamas pagerbiant Jėzaus vardą.

„Nusprendėme, kad tinkama raginti tikinčiuosius rodyti daugiau pagarbos Vardui virš visų vardų, vieninteliam Vardui, kuriame siekiame išganymo – Vardui Jėzaus Kristaus, kuris atpirko mus iš nuodėmės vergijos. Taigi, paklusdami apaštališkam priesakui „kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis“, norime, kad, ištarus šį Vardą, ypač Šventosios Aukos metu, kiekvienas palenktų galvą ir tuo ženklu parodytų, kad viduje jis sulenkė savo širdies kelius.“

Unsplash.com nuotrauka

Popiežius Grigalius norėjo, kad kiekvienas ne tik gerbtų Jėzaus vardą, bet ir viduje atiduotų save Dievui paprastu ir nuolankiu meilės aktu. Dominikonai popiežiaus prašymą priėmė rimtai ir greitai tapo žymiausiais pamaldumo Jėzaus vardui nešėjais – pamokslavo apie Jėzaus vardą, kūrė Jėzaus vardo bendruomenes, bažnyčiose statė Jėzaus vardui skirtus altorius.

Tai paprastas paprotys, kuris padeda apmąstyti vidinį troškimą pagerbti Jėzų ir Jo vardą – vienintelį, per kurį esame išgelbėti.

Parengta pagal Aleteia.org

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.