Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Popiežius Pranciškus apie Holokaustą: šią neapsakomai baisią tragediją būtina atminti

Popiežius Pranciškus Aušvice 2016 m. EPA nuotrauka

Šią dieną prieš 75 metus buvo išvaduota mirties stovykla Aušvice, pietų Lenkijoje netoli Krokuvos. 1945 m. sausio 27 d. į lagerio teritoriją įžengę sovietų kariai rado septynis su puse tūkstančio iškankintų, išsekusių žmonių. Per visą mirties stovyklos veikimo laikotarpį joje buvo nužudyta daugiau kaip milijonas žmonių, daugiausia žydų. Aušvico lageris yra tapęs nacistų užmojo sunaikinti visą žydų tautą simboliu, o lagerio išvadavimo sukaktis minima kaip Holokausto atminimo diena.

„Neapsakomai baisi tragedija neleidžia būti abejingiems. Būtina ją atminti! Kiekvienas iš mūsų savo širdyje tarkime: „Niekados daugiau! Niekados daugiau!“, – sakė popiežius Pranciškus, sekmadienio vidudienį primindamas Aušvico stovyklos išvadavimo metines.

Popiežius Pranciškus Aušvice 2016 m. EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus ir du jo pirmtakai – Benediktas XVI ir Jonas Paulius II – asmeniškai aplankė Aušvico stovyklą ir pagerbė Holokausto aukas.

Popiežius Pranciškus Aušvico lagerio aukas pagerbė 2016 m. liepos 29 d. Popiežiaus vizito mirties stovykloje metu nebuvo sakomos kalbos. Nužudytųjų atminimą Pranciškus pagerbė tyla ir malda. Vieninteliai popiežiaus vizito metu garsiai skambėję žodžiai buvo hebrajiškai giedama ir lenkiškai kalbama 130-oji psalmė: „Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs, Viešpatie! Viešpatie, išgirsk mano balsą!“. Aušvico memorialo svečių knygoje Pranciškus parašė: „Viešpatie, būk gailestingas savo tautai; atleisk už tiek daug žiaurumo“.

Benediktas XVI Aušvice 2006 m. Vatican News nuotrauka

Popiežius Benediktas XVI aplankė Aušvico lagerį 2006 m. gegužės 28 d. „Sunku kalbėti šioje mirties ir nesuskaitomų nusikaltimų prieš Dievą ir žmogų vietoje, neturinčioje sau lygių visoje istorijoje. Ypatingai sunku kalbėti krikščioniui ir popiežiui, kuris yra kilęs iš Vokietijos“, – kalbėjo Benediktas XVI.

Apie apsilankymą Aušvico mirties lageryje popiežius Benediktas XVI kalbėjo tų pačių 2006 m. gruodžio mėnesį vykusio prieškalėdinio susitikimo su Romos kurija metu. „Tas lageris – žiauriausio barbariškumo vieta – byloja apie bandymą išnaikinti Izraelio tautą, niekais paversti Dievo su ja sudarytą sandorą, o kartu pašalinti iš istorijos ir patį Dievą.“

„Toje baugioje vietoje“, – kalbėjo popiežius, – „pasijutau kaip Jobas, išsigandęs, kad Dievas apleido, bet kartu tvirtai įsitikinęs, kad ir tylėdamas jis nepaliauja būti su mumis. Ir kaip tik tą akimirką danguje pasirodė vaivorykštė. Ta vaivorykštė buvo tarsi atsakymas: AŠ ESU ir mano pažadas, sandora, kurią sudariau po tvano, galioja ir šiandien.“

Jonas Paulius II Aušvice 1979 m. Vatican News nuotrauka

Popiežius Jonas Paulius II Aušvice lankėsi 1979 m. birželio 7-ąją, pirmosios savo apaštališkosios kelionės į Lenkiją metu. Atvykęs į buvusios mirties stovyklos teritoriją jis susitiko su buvusiais kaliniais, meldėsi prie sušaudymų sienos, nusileido į vienuoliktojo bloko požemį, kur buvo nužudytas šv. Maksimilijonas Kolbe, apsilankė ir antroje lagerio dalyje – Birkenau. Aukodamas Mišias šalia stovyklos, homilijoje jis ją pavadino „neapykantos ir žmogaus paniekinimo vieta, kurią sukūrė pamišusi ideologija“ ir „mūsų laikų Golgota“.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.