2020 02 02

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

2019 m. Tolerancijos žmogus – E. Bunka

2019 m. Tolerancijos žmogus – visuomenininkas, žurnalistas, kraštotyrininkas Eugenijus Bunka. Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka

Vasario 2 d., sekmadienį, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas ) Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ paskelbė 2019 metų Tolerancijos žmogų ir įteikė Leonido Donskio premiją.

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos sprendimu 2019 metų Tolerancijos žmogumi išrinktas visuomenininkas, žurnalistas, kraštotyrininkas Eugenijus Bunka.

Daug metų jis vadovavo Jakovo Bunkos fondui, vykdė pilietines, edukacines iniciatyvas, gaivino Plungės, Žemaitijos ir Lietuvos žydiškąją atmintį ne tik savo regione, bet ir visame pasaulyje. Titulas jam įteiktas už aktyvią šviečiamąją poziciją ir publikacijas 2019 metais, polemizuojant ir konkrečiais faktais paneigiant pokario, t. y. po Holokausto žydų nepagrįstą siejimą su komunistinės valdžios aukštomis pozicijomis Plungėje, už tai, kad Lietuvą matydamas globalioje perspektyvoje atrado Leibos ir Tilės Karnovskių šeimą iš Vilkijos, kuri emigravusi į JAV tapo dar niekam nežinomo septynmečio elgetos Louiso Armstrongo globėjais, kad nuo 2006 m. išlaiko pilietinį aktyvumą vadovaudamas J. Bunkos labdaros ir paramos fondui.

2019 m. Tolerancijos žmogus – visuomenininkas, žurnalistas, kraštotyrininkas Eugenijus Bunka. Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka
Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka
Istorikas Egidijus Aleksandravičius. Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka
2019 m. Tolerancijos žmogus Eugenijus Bunka. Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka

Be E. Bunkos kandidatūros, fondo valdyba taip pat svarstė režisierių Manto Jančiausko ir Oskaro Koršunovo, pedagogo Vytauto Toleikio kandidatūras, dalis kandidatų buvo pasiūlyti visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, taip pat anksčiau fondo nominuotų kandidatų ir laureatų. 

Kasmetinė Tolerancijos žmogaus nominacija skiriama asmeniui, savo veiksmais, viešu pavyzdžiu ar atviru žodžiu stojusiam prieš ksenofobijos ir antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakiusiam prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apraiškas visuomeniniame Lietuvos gyvenime. 

L. Donskio premija – kino kritikui, kultūrinės spaudos autoriui ir redaktoriui L. Vildžiūnui

Leonido Donskio premija teikiama už ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją, taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių, už pamokas ir pastangas kalbėti be pykčio ir šališkumo, už kitokios nuomonės išklausymą ir jos gerbimą, už nuolatinį priminimą, kad lavinimasis ir apšvieta yra nuolat mus lydintys reiškiniai, stiprinantys abipusį supratimą ir empatiją.

L. Donskio premija įteikta trečią kartą. Šiemet ji skirta kino kritikui, kultūrinės spaudos autoriui ir redaktoriui Linui Vildžiūnui. 

Tradiciškai 2019 metų Tolerancijos žmogus E. Bunka apdovanotas a. a. skulptoriaus Edmundo Frėjaus sukurtu atminimo medaliu ir diplomu, L. Donskio premijos laureatui L. Vildžiūnui įteiktas diplomas ir 1000 eurų premija.

Trečioji L. Donskio premija įteikta kino kritikui, kultūrinės spaudos autoriui ir redaktoriui Linui Vildžiūnui. Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka
Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka
Tolerancijos žmogaus premijos teikimo ceremonija. Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka
Tolerancijos žmogaus premijos teikimo ceremonija. Teodoro Biliūno / BFL nuotrauka

Metų Tolerancijos žmogaus nominacija yra kasmetinė. Pirmąjį (2001) metų Tolerancijos žmogaus apdovanojimą 2002 metų sausio mėnesį gavo Tomas Šernas. Vėliau metų Tolerancijos žmogaus titulas atiteko teatrologei, profesorei Irenai Veisaitei (2002), žurnalistui Algimantui Čekuoliui (2003), režisieriui Sauliui Beržiniui (2004), pranciškonų vienuoliui, kunigui Arūnui Peškaičiui (2005), psichologui Robertui Povilaičiui (2006), atlikėjai Jurgai Šeduikytei (2007), žurnalistui Mykolui Drungai (2008), poetui Tomui Venclovai (2009), filosofui Andriui Navickui (2010), rašytojams Daivai Čepauskaitei (2011) ir Sigitui Parulskiui (2012), muzikantui Andriui Mamontovui (2013), žurnalistui Donatui Pusliui (2014), verslininkui Valdui Balčiūnui (2015), rašytojams Vandai Junkaitei (2016) ir Mariui Ivaškevičiui (2017), teatro režisierius Gintaras Varnas tapo 2018 metų Tolerancijos žmogumi.

Tarp metų Tolerancijos žmogaus titulo nominantų buvo daugelis visuomenėje žinomų žmonių, aktyviai reiškiančių savo vertybinę ir pilietinę poziciją: rašytoja Jurga Ivanauskaitė, žurnalistai Rimvydas Valatka, Romas Sakadolskis ir Domas Burkauskas, dvasininkai Julius Sasnauskas ir Mindaugas Sabutis, smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris, politikos apžvalgininkas ir komentatorius Kęstutis Girnius, disidentas Antanas Terleckas ir kt.

Pirmoji Leonido Donskio premija 2018 m. buvo skirta istorikui, profesoriui Sauliui Sužiedėliui, antroji atiteko scenaristui, radijo žurnalistui Pranui Morkui.

Ši ceremonija ženklina ir trečiojo Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ veiklos dešimtmečio pradžią: 2019 m. gruodžio 14 diena žymėjo fondo veiklos dvidešimtmetį, kai 1999 m. gruodžio 14 d. fondas buvo registruotas kaip nevyriausybinė organizacija, gimusi iš trijų steigėjų idealizmo ir iš dalies eksperimento – ar gali pilietinė iniciatyva būti ne tik deklaruota, bet ir įsišaknyti, duodama apčiuopiamų rezultatų.

Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ informacija

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.