2020 02 21

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Parodoje „Laisvės kariai“ eksponuojama atkurta originali partizanų uniforma

Dizainerio Giedriaus Paulausko asmeninio archyvo nuotrauka

Dizainerio Giedriaus Paulausko parodoje VDA parodų salėje „Titanikas“ (Maironio g. 3, Vilnius) pristatyta atkurta originali partizanų uniforma. Uniformos iki šiol buvo saugomos Lietuvos muziejų saugyklose ir niekada nebuvo rodomos viešai. Paroda veiks iki kovo 14 d.

Kepurė – vienas svarbiausių karininkų aprangos akcentų

„Uniforma karininkui ir kariui nėra tik apranga. Ją vilkintis asmuo visada jaučia kur kas didesnę atsakomybę, pagarbą Lietuvos valstybei. Partizanai, priešinęsi Lietuvos sovietizacijai, taip pat buvo kariai, pagal galimybes jie vilkėjo uniformas ar bent skiriamuosius simbolinius ženklus. Išlikę istoriniai šaltiniai rodo, kad kepurė buvo vienas svarbiausių partizanų aprangos akcentų, kurį jie perėmė iš tarpukario Lietuvos kariuomenės“, – pasakojo dizaineris G.Paulauskas.

Lietuvos muziejų archyvuose yra išlikusios tik kelios autentiškos tarpukario Lietuvos karininkų kepurės: generolo Jono Jackaus, pėstininkų leitenanto Jurgio Juodžio bei generalinio štabo pulkininko Aloyzo Valušio kepurės, kurios iki šiol nebuvo niekur eksponuojamos, o tik saugomos Lietuvos muziejų saugyklose. 

Dizainerio Giedriaus Paulausko asmeninio archyvo nuotrauka

Atkurta kepurė ir visa uniforma

Dizaineris G.Paulauskas, domėdamasis Lietuvos partizanų uniformomis, atkūrė 1934 metų tarpukario Lietuvos artilerijos karininko modelio kepurę su juodais kantukais. Ją taip pat bus galima išvysti ir apžiūrėti parodoje „Laisvės kariai“.

Vilniaus dailės akademijos parodų salėje „Titanikas“  pristatytas šešerius metus trukusio istorinio dizaino tyrimo rezultatus: atkurta partizanų uniforma ir jų simbolika.

„Dizaino tyrimas – dar labai naujas reiškinys Lietuvoje. Paprastai sakant, tai yra mokslinis darbas, reikalaujantis didelio įsitraukimo, žinių, analizės, trunkantis ne vienerius metus. Džiaugiamės, kad Giedrius pasiryžo šį ilgų tyrinėjimų rezultatą pristatyti visiems besidomintiems, nes tai bus išskirtinė galimybė taip detaliai susipažinti su partizanų apranga“, – teigia Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro direktorius Marius Urbanavičius.

Antsiuvai – skiriamieji partizanų ženklai

Sukaupti duomenys rodo, kada kad ne visi kovoję už Lietuvos laisvę vyrai turėjo galimybę vilkėti uniformas. Rinkdamas istorinius duomenis, dizaineris atrado, kad svarbiu skiriamuoju ženklu buvo ir pačių partizanų ar ryšininkių prisiuvami antsiuvai ant civilių drabužių.

Pasak G. Paulausko, partizanai nešiojo šiuos skiriamuosius ženklus: Gediminaičių stulpus, Vytį, dvigubą Vyčio kryžių. Jie simbolizavo nepriklausomos valstybės tęstinumą, nesitaikstymą su okupantų primetama pasaulėžiūra.

Dizainerio Giedriaus Paulausko asmeninio archyvo nuotrauka

„Tyrinėdamas archyvuose išlikusias nuotraukas, pastebėjau, kad ne vienas partizanas prie apykaklės buvo prisisiuvęs lelijos žiedo formos stilizuotus antsiuvus. O juk lelija – tai laisvės ir vilties simbolis, atėjęs iš gilios mūsų tautosakos“, – pasakojo dizaineris. 

Parodą nemokamai kviečiami aplankyti visi vilniečiai ir miesto svečiai. Joje pirmą kartą galima susipažinti su atkurtais autentiškais partizanų laikų drabužiais, jų modeliais, audiniais, siuvėjų brėžiniais. Uniformoje – net dygsniai yra autentiški, tokie, kaip siuvėjai siūdavo prieš 70-80 metų.

„Šia paroda noriu atiduoti pagarbą partizanams, ryšininkams bei visiems kovotojams už Lietuvos laisvę. Kuo aiškiau juos prisiminsime, tuo stipriau jie bus gyvi mūsų atmintyje“, – sako parodos autorius dizaineris G.Paulauskas, savaitgaliais asmeniškai vesiantis ekskursijas po parodą ir pasakosiantis, kokią informaciją jam pavyko surinkti įvairiuose archyvuose ar bendraujant su tuos laikus dar prisimenančiais amžininkais.

„Dar studijų laikais atsivežiau į Vilnių seną karinį savo senelio Jono Lukošiūno apsiaustą. Tuo metu man jis atrodė tik įdomi stiliaus detalė, bet nesuvokiau, kokios istorijos siejamos daugelio mūsų senelių su šiais drabužiais“, – pasakojo G. Paulauskas.

Dizainerio Giedriaus Paulausko asmeninio archyvo nuotrauka

Tarptautinė teisė apibrėžia, kad uniforma arba skiriamųjų ženklų dėvėjimas yra vienas iš teisėto karo dalyvio požymių. Pasak G.Paulausko, Lietuvos partizanai ne visada turėjo galimybes dėvėti pilnas uniformas, tačiau visada stengėsi naudoti antsiuvus su Gediminaičių stulpais, dvigubu Vyčio kryžiumi ar lelijos žiedo forma.

„Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiume, vykusiame 1949 m. rugpjūčio mėn. 1 d., buvo pasirašytas įsakymas, nurodantis vieningą simboliką ir skiriamuosius ženklus visiems Lietuvos partizanams”, – pastebi istorikas Dalius Žygelis.

Kiekviena partizanų apygarda tuomet turėjo savitas aprangos detales, dėvėti uniformas svarbiausia buvo Dainavos, Tauro, Prisikėlimo ir Kęstučio apygardų kariams.

Autorius džiaugėsi, kad į parodos atidarymą atvyko ir partizanas Juozas Jakavonis-Tigras. „Dainavos apygardos partizanai turėjo uniformas, kurias parūpindavo siuvėja, gyvenusi mūsų Kasčiūnų kaime, Varėnos rajone.. Uniforma partizanams buvo labai svarbi, nes tai padėdavo atskirti saviškius. O taip pat uniforma įpareigodavo tvarkingai ir disciplinuotai elgtis“, – prisiminimais dalinasi partizanas.

Parodos atidarymo akimirka. Organizatorių nuotrauka
Parodos atidarymo akimirka. Organizatorių nuotrauka
Parodos atidarymo akimirka. Organizatorių nuotrauka

VDA informacija

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.