2020 02 21

Toma Bružaitė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Tai, ko neišgirdai per pamokslą. Visų mūsų „antifeisbukas“ – išpažintis

Pripažinti savo daromas nuodėmes ir apie jas kalbėti niekada nėra malonu. Tačiau Katalikų bei Ortodoksų Bažnyčios būtent tai nurodo daryti – ir net kuo dažniau. Tikintieji raginami ateiti pas kunigą prie klausyklos ir ryžtis atskleisti savo tamsiąją gyvenimo pusę – kurią slepiame nuo kitų ir kuri būna retas svečias socialiniuose tinkluose.

Iš pirmo žvilgsnio visa tai gali atrodyti labai keista – kurių galų šitaip kankintis? Kodėl turiu apie save pasakoti kažkokiam kunigui, kuris ir pats nėra šventasis? Tačiau Bažnyčia čia turi netikėtą atsakymą ir pažadą – eidamas išpažinties, tu gali gauti realią progą patirti Dievo veikimą ir Jo meilę.

Kun. Mindaugas Bernotavičius.

Youtube.com stopkadras

Taigi – kas yra išpažintis ir ką daryti, kad nebijotume eiti prie klausyklos? Apie tai sutiko papasakoti ir į „Bernardinai.lt“ redakciją užsuko du katalikų dvasininkai – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius kun. Mindaugas Ragaišis ir Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje tarnaujantis kun. Mindaugas Bernotavičius.

Tinklalaidę veda Toma Bružaitė ir Simonas Bendžius. Kviečiame klausytis!

Kun. Mindaugas Ragaišis.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos feisbuko nuotrauka

Tinklalaidėje išgirsite:

0:02:50 – Kodėl verta eiti išpažinties;

0:04:40 – kas tikinčiajam nutikdavo, jei jis nusidėdavo ankstyvosios krikščionybės laikais;

0:11:30 – kodėl šiandien turime tokią išpažintį, kokią turime;

0:15:25 – kokie penki žingsniai sudaro išpažintį ir kodėl nuodėmes reikia pasakyti būtent kunigui;

0:26:25 – kodėl kunigui nieku gyvu negalima išduoti išpažinties paslapties;

0:37:30 – ką daryti, jei išpažinties metu kunigas ant manęs rėkia;

0:41:38 – kokiais atvejais kunigas negali atleisti nuodėmių;

0:49:40 – ar verta prieš išpažintį pasidaryti nuodėmių sąrašą ir viską iki smulkmenų išpasakoti;

0:54:30 – feisbuko vartotojų praktiški klausimai;

1:03:15 – kaip kunigai neišprotėja po tokios gausybės išpažinčių.

Tinklalaidžių ciklą „Tai, ko neišgirdai per pamokslą“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.