2020 02 26

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindų vasaros sesijos programa

Organizatorių nuotrauka

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas kviečia į programos „Krikščioniškojo tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai“ 2020 m. vasaros sesiją. 

Kviečiami dalyvauti įvairių patirčių, profesijų, amžiaus žmonės, aktyviai dalyvaujantys parapijų/bendruomenių gyvenime, dirbantys krikščioniškose organizacijose, mokyklose (tikybos mokytojai), arba tiesiog norintys gilinti savo tikėjimą, gauti sisteminius jo pagrindus.

Raginame parapijas, Šeimų centrus, mokyklas į šiuos kursus siųsti aktyviausius, tarnystei ir produktyviam darbui angažuotus savo narius, ir paremti jų studijas. Brandi šių žmonių tarnystė atlygins jūsų bendruomenėms šimteriopai.

Programos trukmė – 4 metai (2018–2021). Dalyviai po kiekvieno kurso gaus VDU Katalikų teologijos fakulteto neformalaus įvertinimo (kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimus.

Pastaba: galima registruotis ir į atskirus kursus.

Daugiau informacijos svetainėje.

Arba telefonu: +370 615 96804, Elvyra.

1 seminaras „Biotechnologijų etiniai iššūkiai“ Prof. dr. (hp) Andrius Narbekovas (Lietuva)

Savaitgalio trukmės seminaro metu bus nagrinėjamos šios temos:

 • Lyties keitimas
 • Organų donorystė
 • Prenataliniai tyrimai
 • Klonavimas ir kamieninės ląstelės
 • Eutanazija

Kurso trukmė: 16 val., 2 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai.

Laikas: gegužės 8–9 d. (atvykimas 8 d. 9.30 val., išvykimas 9 d. 18.00 val.).

Kaina: 85 Eur (75 Eur dalyvio mokestis + 10 Eur registracija).

Registracija

2 seminaras „Pastoracinė psichologija ir pastoracinė rūpyba“ Doc. dr. Anke Bisschops (Olandija)

Seminarą sudarys penkių dienų paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas, kurio metu bus nagrinėjamos šios temos:

Svarbios psichologinės įžvalgos:

 • Vystymosi psichologija ir problemos vėlesniame gyvenime
 • Žmogaus poreikių hierarchija
 • Mūsų vidinio pavojaus signalo sistemos funkcija
 • Pastoracinio patarėjo/konsultanto psichologija:
 • Kaip tobulinti vieną turimą „priemonę“: patį save?
 • Kūno kalbos ir jo išminties naudojimo svarba
 • Spąstai, į kuriuos gali pakliūti konsultantas
 • Pastoracinė konsultacija konkrečiose situacijose:
 • Traumos ir netektys
 • Seksualinis ir emocinis piktnaudžiavimas
 • Depresija ir kt.

Kurso trukmė: 48 val., 5 dienos.

Vieta: Guronių rekolekcijų namai.

Laikas: liepos 6–10 d. (atvykimas 6 d. 9.30 val., išvykimas 10 d. 18.00 val.).

Kaina: 225 Eur (215 Eur dalyvio mokestis + 10 Eur registracija).

Registracija