Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 03 01

Mons. Kęstutis Latoža

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Sekmadienio meditacija. Kur mūsų tyko pražūtingiausi apžavai?

„Nemanykite, kad velnias yra bjaurus personažas, tykantis mūsų tamsiame skersgatvyje. Priešingai, jis – gan simpatiškas! Prisistato, kaip tas, kuris nori mums gero“, – sako kun. Kęstutis Latoža, aiškindamas Jėzaus gundymų dykumoje epizodą.

Kalbama apie tris gundymo perspektyvas: santykyje su daiktais, su Dievu ir su kitu žmogumi. Dievo Žodis ragina savęs klausti, kaip man sekasi dorotis su tais trim skirtingais gundymais?

Sekmadienio meditacijos autorius – kun. Kęstutis Latoža, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas ir Aušros Vartų koplyčios rektorius.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite