2020 03 12

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Atviras diskusijų ir pokalbių ciklas apie svarbius socialinius skaudulius visuomenėje

Kosto Kajėno nuotrauka

Socialinės problemos ir sunkumai lydi žmogų visais laikais ir visame pasaulyje. Ne vienus metus įvairių sričių specialistai, dirbantys su socialiai pažeidžiamomis žmonių grupėmis, pastebi ir pabrėžia prevencinių, informacinių programų poreikį, siekiant užkirsti kelią dar besiformuojantiems neigiamiems žmogaus elgesio modeliams, o kartu padėti ir paskatinti žmones atsiverti ar ieškoti pagalbos. 

Šiuo projektu siekiame atkreipti visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamas žmonių grupes, atskleisdami prevencinių programų aktualumą. Tai reali galimybė savo rankomis ir širdimi paliesti pačias giliausias ir skaudžiausias žaizdas, suprasti ir pažinti žmones bei jų gyvenimo istorijas.

Projekto metu numatoma organizuoti dešimties dalių susitikimų ir diskusijų ciklą. Diskusijose dalyvaus asmeniškai skurdą, prievartą, izoliaciją ar socialinę atskirtį patiriantys asmenys, taip pat pagalbą įvairiose organizacijose teikiantys specialistai. Diskusijos dalyviai dalinsis savo gyvenimo patirtimi ir įžvalgomis, o kiekvienas renginio dalyvis po kviestinių svečių pasisakymų galės užduoti jiems labiausiai rūpimus klausimus. Pasirinktas renginių ciklo formatas padės geriau pažinti ir atskleisti žmonėms neperžengiamas uždangas, kartu leistis į neretai skaudžią žmogaus gyvenimo kelionę, siekiant ieškoti išeičių iš, atrodytų, beviltiškų situacijų. Tikimės, kad projektas padės plačiajai visuomenei tapti atviresniems įvairiose socialinėse situacijose gyvenantiems asmenims, ugdys pagarbų požiūrį ir padės įveikti išankstinius nusistatymus bei stereotipus, susijusius su skurdą ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, mokys gerbti žmogaus teises ir orumą, nepriklausomai nuo asmens socialinio statuso, lygiaverčiai bendrauti. Geresnis išmanymas apie skirtingas socialinės rizikos situacijas bei kelius, kaip į jas patenkama, sudarys prielaidas kiekvienam žmogui imtis iniciatyvos ir pilietinio aktyvumo, atkreipiant dėmesį ir sprendžiant visuomenėje kylančius klausimus, susijusius su socialinės atskirties situacijomis. Geresnis socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų pažinimas padės gerbti socialinę įvairovę ir kitų žmonių pasirinkimus.

Pirmoji diskusija įvyks 2020 m. kovo 19 d. 17:30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) vienuolyno konferencijų salėje. Maironio g. 10. Diskusijos tema: „Priklausomybė nuo alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų“. Diskusiją moderuoja: žurnalistas Donatas Puslys. Diskusijos kviestiniai svečiai: Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ vadovas kun. Kęstutis Dvareckas ir psichiatrė Vilma Andrejauskaitė. Diskusijos trukmė – 1 val.

Diskusijų ir pokalbių ciklo temos ir datos bus skelbiamos interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“

Dėl susidariusios padėties ir atsižvelgdami į rekomendacijas vengti viešų renginių, kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ feisbuko socialinio tinklo paskyroje ir, praėjus savaitei po diskusijos, peržiūrėti vaizdo įrašą portale „Bernardinai.lt“

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.