2020 03 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Prieš 7 metus išrinktas popiežius Pranciškus

Popiežius Pranciškus išrinkimo dieną.

EPA nuotrauka

„Jūs žinote, kad konklavos pareiga buvo duoti vyskupą Romai. Ir, atrodo, kad mano broliai kardinolai jį surado kone pasaulio pakrašty“, – tokiais žodžiais į tikinčiuosius kreipėsi lygiai prieš 7 metus kardinolų išrinktas popiežius Pranciškus. 2013 m. kovo 13-ąją, 19.06 val. virš Siksto koplyčios stogo pasirodė balti dūmai, skelbiantys, kad kardinolai konklavoje išrinko naują popiežių. Šv. Petro bazilikos centriniame balkone kardinolas protodiakonas Jeanas-Louisas Tauranas susirinkusiai miniai pranešė: „Habemus Papam – turime popiežių, kuris pasirinko Pranciškaus vardą.“

Popiežiumi tapo argentinietis kardinolas Jorgio Mario Bergoglio – pirmasis popiežius iš Amerikos kontinento. Pats Šventasis Tėvas yra sakęs, kad pasirinko Pranciškaus vardą, prisiminęs XII a. šventąjį Pranciškų Asyžietį, kuris buvo „taikos ir skurdo“ žmogus.

„Dabar pradedame kelionę – vyskupas ir Dievo tauta – šią Romos Bažnyčios kelionę, Romos Bažnyčios, kuri su meile vadovauja visoms Bažnyčioms. Pradedame brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę. Melskimės už mus pačius, vieni už kitus, melskimės už visą pasaulį, kad viešpatautų brolybė“, – tikintiesiems savo išrinkimo dieną kalbėjo popiežius Pranciškus.

Popiežius Pranciškus išrinkimo dieną.

EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus išrinkimo dieną.

EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus išrinkimo dieną.

EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus išrinkimo dieną.

EPA nuotrauka