2020 03 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lietuvos vyskupai: karantino metu viešos pamaldos nevyks

Padėkos šv. Mišios už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Evgenios Levin nuotrauka

Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos.

Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per televiziją, internetą, klausytis radijo transliacijų. Sąrašas čia.


Stebėdami kunigo aukojamų šv. Mišių transliaciją namuose, tikintieji gali priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Tikintieji taip pat raginami dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti Šventą Raštą, prisimenant Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Prašoma melstis už sergančius ir kenčiančius – tai padeda vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

Apsaugokime save ir kitus, ypač vyresnio amžiaus žmones!

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija