Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 03 24

Vaidotas Žukas

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Alantos dvaras. Būsimoji paroda po koronos užkrato – Šalkauskių giminės fotoarchyvas

Būsimos parodos Alantos dvare eksponatas. Sukilėlis.

Pandemijos akivaizdoje dauguma Lietuvos muziejų ir galerijų uždaryti, menininkai ir renginių kuratoriai dirba klauzūros sąlygomis. Bet numatyti projektai tęsiami.

Molėtų rajono Alantos dvare pernai buvo įkurtas Palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejus. Jo kaimynystėje, keičiamų parodų salėse, rengiamasi naujai parodai „Šalkauskių giminės archyvai – aversai ir reversai“. Retenybes išsaugojo profesoriaus Stasio Šalkauskio marti Ritonė Šalkauskienė, pati kilusi iš Alantos krašto, Dapkūniškių kaimo. Kita archyvo dalis gauta iš Šalkauskių giminaičių Witortų, kurių palikuonys Vilniuje iki šiol saugo vertingus XIX a. pab.–XX a. pr. fotoalbumus.

Būsimos parodos Alantos dvare eksponatas. Vyskupas Deltuviškis.

Koronos užkratui pasitraukus, Alantos dvaro ekspozicijoje bus rodomi Šalkauskių giminės archyvinių nuotraukų išdidinti pavyzdžiai, taip pat originalūs albumai ir nuotraukos, kurios bus sudėtos į stiklines vitrinas. Parodoje pirmąsyk bus viešai parodyta Stasio Šalkauskio portretinė kaukė, nuimta išsyk po filosofo mirties Šiauliuose 1941 metais.

Ekspozicijai rengiamas fotoarchyvas atskleis ne tik gausios Šalkauskių giminės žmonių istorijas, jų kontaktus, keliones, kolegas ir bičiulius, bet ir to meto nuostabiai aukštą fotografijos kultūrą, nepaisant visų carinės Rusijos suvaržymų.

Vienas svarbiausių Alantos parodos kitoniškumų bus ne tik viršutinių pusių – aversų rodymas, bet ir nuotraukų nugarinės pusės – reversai. Būtent studijinių fotografijų antrosios pusės liudija prieš 150 metų gyvavusį vinječių ir ateljė logotipų grožį.

Būsimos parodos Alantos dvare eksponatas. Mintauja.

Kitas šio fotoarchyvo požymis – jo turtinga geografija. Tai paklijuoti kadrai iš įvairių carinės Lietuvos fotostudijų: Vilniuje (Frères Czyž, S. Fleury, A. Strausso), Kaune (Strauss&Sourevitsch, Šusterio, Jasvoino, Brolių Bžozovskių), Šiauliuose (Arnsono, Šmuilovo, V. Zatorskio), Panevėžio (Trakmano, Navlickio, Puhačevskio), Telšiuose (Romaškevičiaus, Lapinskio), Joniškyje (Fišerio), Klaipėdos (Carlo Dreyerio), Šeduvos (Cygano), kitų miestų. Tarp šios kolekcijos kadrų – XIX a. Kauno studijose fotografuoti vyskupai poetai Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, Maironio mūza – Jadvyga Stanelytė (1910).

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Taip pat Alantoje bus pristatomi Šalkauskių giminės archyvo pavyzdžiai iš carinės Rygos, Liepojos (Libau), Mintaujos (Mitau), Tartu (Dorpat) fotostudijų, iš to meto Ukrainos – Vinicos, Jaltos, Odesos, taip pat Vokietijos, Šveicarijos, Pranzūzijos. Pavyzdžiui, nežinomoje Sibiro studijoje nufotografuotas jaunas sukilėlis, savo ranka lenkiškai užrašęs linkėjimus su 1864 metų data ir pasiuntęs į Lietuvą kažkuriam iš Šalkauskių. Arba Šalkauskių giminaitis, iš Vaiškonių kilęs Mogiliavo arkivyskupas Aleksandras Kazimieras Gintautas-Deltuviškis, 1821–1889 (lenk. Gintowt-Dziewałtowski).

Iš archyvinių nuotraukų matyti ne tik profesionalus ano meto fotografų darbas, kadruočių, apšvietimo kokybė, studijų interjerų detalės, bet ir pačių personažų pasirengimas fotosesijoms – moterų, vyrų ir vaikų ramybė, savivertė, stilingi jų drabužiai, apavas, šukuosenos.

Būsimos parodos Alantos dvare eksponatas. Witortai.

Parodoje bus rodoma kelių kartų giminė – nuo XIX a. pradžios. Šalkauskių šeimos buvo gausios, paprasti ūkininkai ir daktarai sumišę su didikais (Goštautais, Jomantais, Opulskiais), giminė išplitusi po visą Lietuvą. Pavyzdžiui, profesoriaus Stasio Šalkauskio tėvas, Šiauliuose gyvenęs gydytojas Julijonas Šalkauskis, vedęs Barborą Goštautaitę, turėjo 9 vaikus. Tėvo brolis provizorius Petras Šalkauskis iš Kapočių užaugino 10 vaikų (vėliau trys iš jų žuvo Sibiro lageriuose, vienas nužudytas Rainiuose 1941 m.). Kitas tėvo brolis, Šakynoje gyvenęs ūkininkas Aleksandras Šalkauskis, turėjo 12 vaikų.

Bent keli rengiamos parodos stendai bus skirti Stasio Šalkauskio broliui, žymiam tarpukario teisininkui Kaziui Šalkauskiui ir jo žmonai Vandai Sirtautaitei-Šalkauskienei, kurie paskutinio karo metu buvo Vilniaus žydų gelbėtojai, šiais laikais paskelbti pasaulio teisuoliais.

Būsimos parodos Alantos dvare eksponatas. Židinys.

Kadangi žymiausias giminės atstovas buvo profesorius Stasys Šalkauskis – katalikų filosofas, pedagogas, ateitininkų federacijos vadas, iki okupacijos – paskutinis Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, todėl visa paroda suksis apie jo asmenį: apie jo motiną Barborą Goštautaitę-Šalkauskienę, jo tėvą – buvusį Šiaulių burmistrą Julijoną Šalkauskį, jo draugus – Pakštą, Putiną, Eretą, apie profesoriaus žmoną Juliją Paltarokaitę-Šalkauskienę ir neseniai mirusį jų sūnų fiziką Julių Šalkauskį (1931–2018).

Kadangi Šalkauskių-Witortų fotoarchyvo medžiaga yra triskart didesnė, negu bus galima parodyti Alantos dvaro ekspozicijoje, yra numatyta sudaryti ir išleisti Šalkauskių giminės fotoalbumą.

Būsimos parodos Alantos dvare eksponatas. Gyvenimas ir mirtis.

Alantos galerijoje rengiamos parodos „Šalkauskių giminės archyvai – aversai ir reversai“ atidarymo data bus paskelbta atskirai.

Parodos kuratorius – Vaidotas Žukas.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.