2020 03 25

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Prisikėlimo link. Mirjamos džiaugsmas

Anselmas Feuerbachas. Pranašė Mirjama (fragmentas), 1862.

Wikipedia.org nuotrauka

Pranašė Mirjama, Aarono sesuo, paėmė į ranką būgnelį su žvangučiais. Visos moterys išėjo paskui ją, mušdamos būgnelius su žvangučiais rankomis ir šokdamos ratelius.

Mirjama joms užvedė:

„Giedokite VIEŠPAČIUI,

nes jis šlovingai nugalėjo –

nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją“ (Iš 15, 20-21)


Šlovinkite Viešpatį,

Aukštinkite ir garbinkite Jo Vardą,

Džiaugsmo šūksniais sveikinkite

Izraelio Galiūnąǃ

Nuo pražūties Jis mus išvadavo,

Išpirko iš mirties vergijos,

Lyg avinėlius Jisai išsivedė

Iš Nedorėlio aptvaro.

Pražūties nasrus Jis užčiaupė

Ir Bedugnei neleido mūsų praryti.

Puikuolius savo jėga besigėrinčius sutramdė,

Didžiūnus išdidumu besipuošiančius

Nužemino ir apnuogino.

Džiūgauk, džiūgauk, Jokūbo kaimene,

Šokinėk iš džiaugsmo, Juozapo gimineǃ

Silpnųjų Gynėjas yra Viešpats,

Mažųjų Užtarėjas yra Galingasis.

Visuomet pasikliaukite Viešpačiu

Ir neužmirškite, ką Jis jums padarė.

Iš kartos į kartą apsakykite

Jo gerumą ir gailestingumą.

Šlovinkite Viešpatįǃ

 

Mūsų džiaugsmo priežastis plaukia iš Tavo šlovingųjų Žaizdų, o Mylimasis Kristau. Jos mums yra Tavosios meilės ženklas, jos yra mūsų išganymo užstatas. Tegul joks nusiminimas, liūdesys ar abejonės šešėlis neapgaubia mūsų sielų, nes Tavyje randame džiaugsmo pilnatvę.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.