Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Popiežiaus maldos intencija: už sergančius ir kenčiančius žmones

„Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.“

„Visi kartu melskimės už sergančius, kenčiančius žmones“, – pasaulio tikinčiuosius kviečia popiežius Pranciškus.

„Dėkoju visiems krikščionims, visiems geros valios žmonėms, kurie meldžiasi šiuo metu visi vieningi, nepriklausomai nuo to, kokioms religinėms tradicijoms jie priklauso.“