2020 03 31

Kun. Vytautas Brilius

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Jn 8, 21–30 „Kai Žmogaus Sūnų būsite aukštyn iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“

    Jėzus kalbėjo fariziejams:
    „Jau greit aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs ir numirsite su savo nuodėme. Kur aš einu, jūs negalite nueiti“.
    Tada žydai ėmė klausinėti: „Nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako: „Kur aš einu, jūs negalite nueiti?“
    Jėzus atsakė: „Jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs – iš šio pasaulio, o aš – ne iš šio pasaulio. Dėl to aš jums sakiau, kad jūs numirsite su savo nuodėmėmis. Tikrai! Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, – jūs numirsite su savo nuodėmėmis“.
    Tuomet jie paklausė: „Kas gi toks esi?“
    Jėzus atsakė: „Kaip tik tas, ką aš jums sakau! – Daugel turėčiau apie jus kalbėti ir smerkti, bet tiesakalbis yra mano Siuntėjas, ir aš skelbiu pasauliui, ką iš jo girdėjau“. Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie tėvą.
    Jėzus tęsė: „Kai žmogaus sūnų būsite aukštai iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane Tėvas išmokė. Mano Siuntėjas yra su manimi; jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka“.
    Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Brilius

Kiekvienos atskiros nuodėmės, o juo labiau – žmogaus visiško nusigręžimo nuo Dievo šaknis yra netikėjimas. Netikėjimas tuo, kad Dievas, kuris nuolat beldžiasi į tavo širdį ir nori, kad dalintumeisi su juo gyvenimu, tave iš tikrųjų myli. Tačiau atrodo, kad Dievas reikalauja kažko per sunkaus, nemalonaus, kas naikina tavo gyvenimą. Dievas puikiai pažįsta žmogų ir jo mintis, todėl kartais labai drastiškais būdais apreiškia, kad juo galima pasitikėti net ir tada, kai atrodo, jog pasitikėti tikrai negalima.

Priimdamas (gal atsižveldamas?) Abraomo tikėjimą, Dievas apreiškė, kad net vienintelio sūnaus atsisakymas užtikrina nesuskaičiuojamų palikuonių palaimą. Žmonėms dykumoje mirštant nuo gyvačių įkandimų, Dievas būtent gyvatės atvaizdą padarė gyvybės ženklu, į kurį pažvelgę žmonės išgyvendavo. Dievo Sūnaus pažeminimas ir mirtis tapo jo išaukštinimu, išganymu ir garbe visiems, kurie jį tiki.

Jėzus skelbia, kad bus išgelbėti visi, kurie jį tiki, kas neprisiriša vien prie kasdienio gyvenimo, bet kelia žvilgsnį į aukštybes, ten rasdami tikėjimą, kad Dievas juos tikrai myli, o toks tikėjimas panaikina nuodėmes ir iškelia į garbę.