2020 04 02

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Maldos ir paramos akcija „Šviesos žemėlapis“

Aurimo Pališkio nuotrauka

Šiluvos šventovė, kurioje Švč. Mergelė Marija tituluojama Ligonių Sveikata, kviečia sujungti širdis maldos ir paramos akcijoje „Šviesos žemėlapis“. Akcijos tikslas – padėti žmonėms kuo gausiau įsitraukti į užtarimo maldą už koronaviruso pandemijos paliestuosius ir sudaryti galimybę juos paremti savo auka. Organizatoriai siekia skleisti viltį: užsikrėtimų ir mirčių statistiką atsverti maldos, palaikymo, vienybės ir šviesos statistika.

Kviečiama kasdien simboliškai uždegti švieselę šviesos žemėlapyje dviem būdais: malda, sukalbant pasirinktą rožinio dalį, arba pinigine auka į Lietuvos Caritas sąskaitą, paremiant pandemijos paliestuosius.

Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus, vysk. Algirdo Jurevičiaus kvietimas

Prieš daugelį amžių Švenčiausiosios Mergelės Marijos žinia iš Šiluvos pažadino žmonių širdis atsivertimui ir tikėjimui. Kasdien girdėdami nerimą keliančių žinių, nesileiskime jų užvaldomi, bet kartu su Šiluvos Mergele nušvieskime Lietuvos ir pasaulio žemėlapį malda ir šviesa!

Junkimės prie šio maldos tinklo kalbėdami Rožinio maldą ir būkime kartu maldos žemėlapyje. O kad malda būtų paveikesnė, pagal išgales paremkime ir stokojančiuosius. Pasidalinkime šia žinia su savo draugais, parapijiečiais, kad neliktų malda neapgaubtų miestų bei miestelių! Dalinkimės šviesa.

Kaip Mergelė Marija kartu su apaštalais ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai laukdama Šventosios Dvasios (plg. Apd 1, 14), taip Ji savo motiniška globa ir užtarimu tepalydi kiekvieną, besišaukiantį pagalbos.

Šiluvos Mergelė, Ligonių Sveikata, tepadeda atgauti kūno ir dvasios sveikatą! Kartu su Marija ir per Ją atverkime duris Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris atnaujina mūsų viltį, pasitikėjimą ir meilę.

Aš jau užsiregistravau ir meldžiuosi, o tu?

Paskirtojo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimas

Balandžio 13-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, paskirtasis Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Šiluvoje melsis, prašydamas Mergelės Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimo sergantiesiems ir medicinos darbuotojams, patikėdamas Dievo gailestingumui mirusiuosius. Mišios 12 val. bus transliuojamos Šiluvos šventovės feisbuko paskyroje.

Akcijos organizatoriai: Šiluvos šventovė

Akcijos draugai: Šiluvos parapija, Kauno arkivyskupija, Raseinių rajono savivaldybė, VšĮ „Atrask Raseinius“, Lietuvos Caritas

Šiluvos šventovės informacija

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.