Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 04 13

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Velykų rekolekcijos namie. II diena: Žvelgiu su viltimi. Gyvenimas trykšta!

Dienos paaukojimo malda

Gerasis Tėve, štai esu Tavo akivaizdoje – žinau, kad Tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į Tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul Tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, Jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu irką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina ir mūsų Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju Tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intencija:

Melskimės, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Paguodos misija: Tau aukoju savo dieną Bažnyčios ir pasaulio misijai…

Paaukojimo malda yra būdas pasakyti Viešpačiui, kad trokštu dalyvauti Jo misijoje, paguodos pasauliui misijoje. Būtent per intencijas, kurias siūlo Šventasis Tėvas kiekvieną mėnesį, galiu prisidėti prie pasaulio ir Bažnyčiosreikalų. Šiuo sunkiu periodu meldžiuosi už visus tuos, kurie kenčia, su viltimi, kad gyvenimas visada stipresnis už mirtį.

Arcabas. Prisikėlimas

Apaštalų darbai 2, 14 ir 32–33

Tada stojo Petrassu Vienuolikair pakėlęsbalsą prabilo: „Jūs, judėjiečiaibei visi Jeruzalės gyventojai, tebūniejums žinoma, – įsidėmėkitemano žodžius! Tą Jėzų Dievasprikėlė, ir mes visi esame šito liudytojai. Dievodešinėsišaukštintas, jis gavo iš Tėvo ŠventosiosDvasiospažadą ir ją dabar išliejo. Jūs tai matoteir girdite.

Komentaras

Sekminių dieną Petras ir apaštalai, sustiprinti Šventosios Dvasios, Petro lūpomis skelbia Viešpaties Jėzaus Prisikėlimą. Jie tai daro tiek savo elgesiu, tiek žodžiais. Drauge jie skleidžia šį liudijimą. Jų žinia skirta mūsų ausiai, kad išgirstų mūsų širdis ir protas būtų apšviestas. Ji skirta ir visai mūsų esybei: tegu Šventoji Dvasia mums suteikia jėgų atsitiesti, kad ir kokie sunkūs būtų mūsų išbandymai, tegu gyvenimas trykšta.

Melstis

Įsitaisysiu šalia apaštalo Petro, kalbančio žydams apie Prisikėlimą, ir jį įsivaizduosiu konkrečiai:žmogus, pripildytas Šventosios Dvasios,visiškai kitoks nei tas, kuris išsigynė Jėzaus: nuo dabar jis kalba ryžtingai.

Leisiu,kadmanepaliestųapibūdinantys žodžiai:stojojis pakėlęs balsą

Ką jaučiu, jį tokį matydamas: džiaugsmą, nuostabą, pasitikėjimą?..

Kas mane jaudina šiuose žodžiuose apie Jėzų? Kokį žodį norėčiau išsaugoti?

Kalbėsiu Viešpačiui žodžiais ir jausmais, kurie mane apima besimeldžiant.

Veikti

Kaip Petras taip ir aš gavau misiją skelbti Prisikėlimą. Šiandien sekdamas juo galiu būtitoks liudytojas veiksmais ar žodžiais šalia esančiam žmogui.

Šias rekolekcijas ir mąstymus parengė kun. Daniel Regent SJ, Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Prancūzijoje atsakingasis; išvertė Birutė Šinkūnienė. Originali nuoroda – čia.

Pirmoji diena – čia.

Kas yra „bernardinai“?

Arba, kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.