Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 04 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Velykų rekolekcijos namie. III diena: Gyvenimas yra dovana!

Cathopic.com nuotrauka

Dienos paaukojimo malda

Gerasis Tėve, štai esu Tavo akivaizdoje – žinau, kad Tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į Tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – Jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul Tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, Jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina ir mūsų Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju Tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intencija:

Melskimės, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Atsidavęs: tegu Šventoji Dvasia per maldą iš manęs padaro apaštalą, atsidavusį misijai…

Būti Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo dalimi – tai būti pasirengusiam atlikti Kristaus misiją. Vidinė apaštalo atsidavimo nuostata yra meilės vaisius. Jei turiu asmeninį ir veiksmingą santykį su Jėzumi kasdien melsdamasis, tada galiu atnešti Jam savo atsidavimo dovaną kaip atsaką į Jo meilę man.

Evgenios Levin nuotrauka

Apaštalų darbai 2, 36–41

Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus:

„Ką mums daryti, broliai?“ Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas“. Dar daugeliu kitų žodžių jis primygtinai ragino juos ir sakė: „Gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės!“ Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jų apie tris tūkstančius.

Komentaras

Tie, kurie klausosi Petro per Sekmines, giliai paliečiami savo būties slėpinyje. Jie jaučia, kad jų laisvė – tai leisti būti vedamiems tos ugnies, kuri uždegta juose. Čia slypi gyvenimo prasmė, čia atsivertimas: sekti paskui šį vidinį balsą, kuris kalba.

Pixabay.com nuotrauka

Melstis

Žvelgsiu į Petrą, kuris kreipiasi į žydų minią. Jį matysiu ir jo klausysiuosi, lyg jis stovėtų prieš mane. Leisiu, kad jo žodžiai aidėtų mano širdyje. Mums sakoma, kad jų klausantis žydų širdys buvo paliestos. Kai kurie vertėjai sako: jų širdys buvo pervertos.

Krikštas, kuris nuvalo nuodėmes, yra vandens, ištekančio iš atverto Jėzaus šono, Krikštas. O Šventoji Dvasia, dieviškoji dovana, surenka priimančius Krikštą viename Kūne, Bažnyčioje, kurios galva yra Kristus.

  • Ką jaučiu, klausydamasis Petro, kalbančio apie šį Jėzų, kurį jūs nukryžiavote?
  • Ką jaučiu, girdėdamas šį jūs?
  • Koks žodis mane labiausiai liečia, mane džiugina, man užduoda klausimų?
  • Petras skelbia Šventosios Dvasios dovaną… Ar tai man dovana?

Galiu prašyti malonės leistis būti vis labiau paliečiamas Jėzaus Žodžio.

Veikti

Pagal mūsų dienos temą galiu ieškoti būdo, kad iš savo gyvenimo padaryčiau dovaną man brangiam žmogui, pasakydamas žodį ar atlikdamas gestą, kuris jį paliestų.

Šias rekolekcijas ir mąstymus parengė kun. Danielis Regent SJ, Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Prancūzijoje atsakingasis; išvertė Birutė Šinkūnienė. Originali nuoroda – čia.

Rekolekcijų dienos: I, II.

Kas yra „bernardinai“?

Arba, kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.