Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 04 15

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Velykų rekolekcijos namie. IV diena: Dalijuosi savo gyvenimu. Išeinu į susitikimą su savo broliais ir seserimis

Unsplash.com nuotrauka

Dienos paaukojimo malda

Gerasis Tėve, štai esu Tavo akivaizdoje – žinau, kad Tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į Tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – Jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul Tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, Jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina ir mūsų Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju Tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intencija:

Melskimės, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Brolių ir seserų tinklas: Kartu su Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo broliais ir seserimis…

Visuotinės maldos bendruomenei formuoti Bažnyčioje įkurtas Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas kaip instrumentas, labai kuklus ir labai galingas, gebantis guosti pasaulį maldoje. Esu šio milžiniško brolių ir seserų tinklo, susirinkusio aplink Kristų – meilės šaltinį, dalis, ir mūsų malda gali pakeisti pasaulį!

Janas van Eyckas. Mistinio Avinėlio adoracija. Gjento altoriaus fragmentas, 1432.

Wikimedia Commons nuotrauka

Apaštalų darbai 3, 1–9

Kartą Petras ir Jonas ėjo į devintosios valandos pamaldas šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jį kasdien sodindavo prie šventyklos vartų, vadinamų Gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beįeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras, įdėmiai pažvelgęs į jį drauge su Jonu, tarė: „Pažiūrėk į mudu“. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis ką nors gausiąs. Bet Petras prabilo: „Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok!“ Ir, paėmęs už dešinės rankos, pakėlė jį. Jo kojos ir pėdos bematant sustiprėjo. Jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą. Ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą.

Komentaras

Petras ir Jonas eina į šventyklą melstis.

Drauge jie atstovauja Bažnyčiai. Susitikimas su luošu žmogumi, kuris atnešamas tuo metu, atrodo atsitiktinis. Jie susitinka prie šventyklos vartų. Per juos apsireikš Dievo šlovė. Petras nesako: „Prisikėlusio Jėzaus vardu“, bet: „Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu.“ Argi Petras ir Jonas nebuvo tvirti, kai Jėzus pašaukė Galilėjoje, argi nebuvo sutvirtinti Kryžiaus galios? Jie duoda tai, ką gavo, ir pakelia luošą nuo gimimo žmogų. Tikras susitikimas!

Rafaelis. Luošo vyro išgydymas, 1515.

Wikimedia Commons nuotrauka

Melstis

Džiaugsmas sutikti Petrą ir Joną, kurie dabar gyvena misija Jėzaus Kristaus vardu… Įsivaizduosiu juos, drauge keliaujančius į šventyklą, sustojančius prie Gražiųjų Vartų, kai į juos kreipiasi luošas žmogus.

  • Būsiu dėmesingas žvilgsniams, kuriais jie apsikeičia: Petro, įsmeigusio savo žvilgsnį į luošą vyrą, laukiančiojo ką nors iš jų gauti žvilgsnį ir visa tai stebinčių mokinių žvilgsnius… Susidomėjimas, viltis, tikras susitikimas?
  • Sustosiu, kad įsivaizduočiau šį žmogų išgydytą, pašokantį, ir klausysiuosi jo, šlovinančio Dievą.

Viešpatie, yra žvilgsnių ir susitikimų, kurie gelbsti, kurie teikia viltį ir kurie gydo…

Veikti

Kaip šiandien dalysiuosi kuo nors iš savo gyvenimo? Kalbama ne apie pinigus, bet apie gilų susitikimą.

Šias rekolekcijas ir mąstymus parengė kun. Danielis Regent SJ, Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Prancūzijoje atsakingasis; išvertė Birutė Šinkūnienė. Originali nuoroda – čia.

Rekolekcijų dienos: III, III.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.