Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2020 04 16

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Velykų rekolekcijos namie. V diena: Atsiveriu naujovei. Pasitikėsiu savo broliais ir seserimis!

Unsplash.com nuotrauka

Dienos paaukojimo malda

Gerasis Tėve, štai esu Tavo akivaizdoje – žinau, kad Tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į Tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – Jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul Tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, Jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina ir mūsų Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju Tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intencija:

Melskimės, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Šventosios Dvasios veikimas: Tegu Šventoji Dvasia per maldą iš manęs padaro savo bičiulį ir apaštalą…

Šventoji Dvasia yra meilės ugnis, kuri mus sudegina ir ateina į mūsų gyvenimą, kad visus dalykus atnaujintų. Prisikėlusiojo Dvasia mūsų pasaulyje nori, kad kiekvienas žmogus užmegztų gilios draugystės santykį su Jėzumi. Tai Ji per maldą mus padaro apaštalais. Tegu Ji mane atveria savo naujumui ir tegu Jos įkvėpimas vėl atgaivina mūsų žemę.

Rafelis. Kristaus prisikėlimas (fragmentas), 1502.

Wikipedia.org nuotrauka

Evangelija pagal šventąjį Luką 24, 36–41a

Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“

Komentaras

Viešpats aplanko savo mokinius, kurie tariasi matą dvasią. Kaip sudėtinga atsiverti naujovėms! Jie sukrėsti, tačiau džiaugsmingi. Kuo pasikliauti? Išgąsčiu ar džiaugsmu? Jėzus juos moko pasitikėti šiuo džiaugsmu, kuris kyla ne iš jų, slėpiningu, bet tikru džiaugsmu, kuris neatmeta žmogiškų emocijų. Prisikėlusiojo džiaugsmas atlieka savo darbą krikščioniškosios bendruomenės brolių ir seserų širdyse ir per juos kituose.

Priimkime šį džiaugsmą vieni iš kitų kiek galima šiandien.

Unsplash.com nuotrauka

Melstis

Prisidėsiu prie susirinkusių mokinių ir įsivaizduosiu jų jausmus. Jėzus ateina, trokšdamas juos nuraminti ir paraginti, kad jie nauju žvilgsniu žvelgtų į Jį.

  • Daug ką galime pamatyti, išgirsti, paliesti šiame Jėzaus susitikime su savo mokiniais. Su jais žvelgsiu, klausysiuosi, prisiartinsiu, kad palytėčiau, ir pabandysiu įeiti į Prisikėlusiojo naujumą.
  • Leisiu, kad manyje skambėtų šie Jėzaus žodžiai: Ramybė jums… Jais skonėsiuosi.

Išsakysiu Viešpačiui tai, ką atskleidžiau apie Jį: savo tikrumą, o galbūt ir savo abejones.

Veikti

Velykų laikas yra pavasarį, kuris mus kviečia matyti gamtos atgimimą. Net karantine galiu žavėtis medžiu, gėle, pumpuru ir dėkoti už šį gyvenimą, kuris iš naujo atgimsta. Gyvenimą, stipresnį už mirtį!

Šias rekolekcijas ir mąstymus parengė kun. Danielis Regent SJ, Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Prancūzijoje atsakingasis; išvertė Birutė Šinkūnienė. Originali nuoroda – čia.

Rekolekcijų dienos: IIIIII, IV.