Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 04 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Velykų rekolekcijos namie. VII diena: Šiandien prieš kalbėdamas klausysiuosi ir paliksiu vietos savo broliams ir seserims

Unsplash.com nuotrauka

Dienos paaukojimo malda

Gerasis Tėve, štai esu Tavo akivaizdoje – žinau, kad Tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į Tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – Jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul Tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, Jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina ir mūsų Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju Tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intencija:

Melskimės, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Su Marija: Drauge su Marija, mūsų Motina ir Bažnyčios Motina…

Marija yra apaštališko atsidavimo pavyzdys. Jos TAIP yra besąlygiškas nuo pirmosios akimirkos. Ji yra ta, kuri iki galo priėmė ir įvykdė jai Viešpaties patikėtą misiją: jos širdis pripildyta Jėzaus ir Jo planų. Ji yra mūsų Motina ir Bažnyčios Motina, todėl galiu jai melstis, prašydamas, kad ji man padėtų priimti ir klausytis tų, kurie mane supa, taip pat kukliai, kaip ir ji.

„Panagia – Švenčiausioji“, XIII a. ortodoksų ikona (fragmentas).

Wikipedia.org nuotrauka

Evangelija pagal šventąjį Morkų 16, 9-15

Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie, išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galop pasirodė visiems Vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“.

Komentaras

Šios Evangelijos ištraukos skaitymas sukelia skausmą. Mokiniai atsisako tikėti Jėzaus pasirodymu. Marija Magdalietė neišgirstama. Du, grįžtantys iš kaimo, neišgirstami. Pats Jėzus ateina ir jiems priekaištauja dėl silpno tikėjimo. Tačiau nepaisant šio priešinimosi, Jis juos siunčia skelbti Evangelijos visai kūrinijai.

Jėzus  siunčia savo mokinius, nors jų tikėjimas yra  trapus. Misijos vykdymas juos stiprina, gautas priėmimas juos moko. Abipusė evangelizacija! Tai šiandieną kaip tik išgyvena katechetai.

Paolo Veronese. Marijos Magdalietės atsivertimas, 1548.

Wikipedia.org nuotrauka

Melstis

Tai Prisikėlimo rytas. Įsiterpsiu tarp Jėzaus mokinių: klimatas sunkus ir slogus… Jie savęs klausinėja ir atsisako tikėti Marija Magdaliete ir Emauso mokiniais, tvirtinančiais, jog Jis gyvas. Atsisėsiu prie stalo su Vienuolika. Ir štai ateina Jėzus…

  • Pajusiu atmosferą, įsiklausysiu į jų apmąstymus, abejones, nesupratimą;
  • Staiga Jėzus pasirodo ten, tikrai gyvas! Žvelgsiu į pasikeitusius Vienuolikos veidus. O mano koks?
  • Ir štai siuntimas į misiją… Jėzus jais pasitiki, pasitiki manimi!

Jėzau, žinai, kad sunku tikėti Tavo Prisikėlimu, žinai mano abejones, mano pasipriešinimą, tačiau mane siunti į pasaulį teikti paguodos savo broliams.

Veikti

Šiandien esu kviečiamas palikti vietos kitiems, jų klausytis… Galiu palikti vietos savo širdyje Kitam, kuris yra gyvas Jėzus. Tegu Marija mane lydi šiame pasiryžime.

Šias rekolekcijas ir mąstymus parengė kun. Danielis Regent SJ, Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Prancūzijoje atsakingasis; išvertė Birutė Šinkūnienė. Originali nuoroda – čia.

Rekolekcijų dienos: IIIIIIIVV, VI.


Norėtume išgirsti jūsų atsiliepimų apie šias rekolekcijas. Kuo jos buvo naudingos, kas prakalbino?

Jeigu jaučiate širdyje paraginimą tęsti ir labiau įsitraukti į Pasaulinį popiežiaus maldos tinklą ar prisidėti prie jo sklaidos Lietuvoje, galite kreiptis šiais kontaktais:

Kun. Stasys Kazėnas SJ 

Tel. nr.: 8 698 33300

El. paštas: [email protected]

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite