2020 04 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Velykų rekolekcijos namie. VIII diena: Su meile atleisiu tiems, kurie mane įžeidinėja. Gailestingumas perkeičia!

Popiežius meldžiasi Didžiojoje Mergelės Marijos bazilikoje.

EPA nuotrauka

Dienos paaukojimo malda

Gerasis Tėve, štai esu Tavo akivaizdoje – žinau, kad Tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į Tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – Jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul Tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, Jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina ir mūsų Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju Tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis popiežiaus šio mėnesio intencija:

Melskimės, kad visi, kurie kenčia nuo priklausomybių, gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

Suvienyti Jėzaus Širdyje: Tėve, suvienyk mano širdį su savo Sūnaus Jėzaus Širdimi…

Perverta Jėzaus Širdis yra lyg vartai, kuriuos mums atveria Tėvo Meilė ir Dieviškasis Gailestingumas. Kiekvieną dieną per šią paaukojimo maldą esu kviečiamas vis labiau atskleisti Jėzaus troškimą ateiti ir apsigyventi mano širdyje, susivienyti su manimi, kad išgyvenčiau šį ypatingą meilės ir atleidimo slėpinį. Taip, gailestingumas gali perkeisti mano širdį ir pasaulį!

Giovanni Serodine. Abejonantis Tomas, 1620.

Wikimedia Commons nuotrauka

Jėzaus Kristaus Evangelija pagal šventąjį Joną 20, 26-29

Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. […] Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui kreipėsi į Tomą: „Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Komentaras

Ar Tomas buvo blogas klasės mokinys? Jo priešinimasis tikėti mums yra ypatingas šansas. Su gailestingumu Jėzus jį kviečia įkišti pirštą į Jo žaizdas ir paliesti ranka Jo šoną. Jėzus jam ir mums atveria savo artumo kelią. Jo Širdis priima mūsų varganumą ir mus veda pas Tėvą. Dieviškasis Gailestingumas!

Taigi, galime iš tikrųjų pradėti paguodos misiją pasauliui, misiją, kuri yra Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo pašaukimas.

Pixabay.com nuotrauka

Melstis

Štai išgyvename aštuntąją dieną po Prisikėlimo… Apaštalai susirinkę, užsirakinę dėl žydų baimės, ir Tomas yra ten. Jėzus ateina ir atsistoja tarp jų. Dar kartą mūsų jausmai sukyla šiame Prisikėlimo pasakojime: Jėzus leidžia Tomui save atpažinti labai konkrečiuose gestuose.

  • Klausysiuosi, kaip Jėzus kviečia Tomą paliesti savo ranka Jo žaizdas…
  • Seku jo gestus ir girdžiu jo tikėjimo išpažinimą, kuris ištrykšta kaip įrodymas;
  • Priimsiu į savo širdį šūksnį: Mano Viešpats ir mano Dievas!
  • Galiu daug kartų kartoti šiuos Tomo žodžius, juos kuždėti ar ištarti garsiai.

Veikti

Šį Dievo Gailestingumo sekmadienį priimsiu gailestingą Tėvo meilę ir pasistengsiu ją savo ruožtu apreikšti konkrečiai kam nors diskretišku žodžiu, atleisdamas.

Skirsiu laiko surinkti šios Velykų savaitės vaisius, kad peržvelgčiau, kokiu būdu Viešpats mane vedė.

Šias rekolekcijas ir mąstymus parengė kun. Danielis Regent SJ, Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Prancūzijoje atsakingasis; išvertė Birutė Šinkūnienė. Originali nuoroda – čia.

Rekolekcijų dienos: IIIIIIIVVVI, VII.


Norėtume išgirsti jūsų atsiliepimų apie šias rekolekcijas. Kuo jos buvo naudingos, kas prakalbino?

Jeigu jaučiate širdyje paraginimą tęsti ir labiau įsitraukti į Pasaulinį popiežiaus maldos tinklą ar prisidėti prie jo sklaidos Lietuvoje, galite kreiptis šiais kontaktais:

Kun. Stasys Kazėnas SJ 

Tel. nr.: 8 698 33300

El. paštas: [email protected]

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.