2020 04 22

Vytautas Landsbergis

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Mea culpa

Vygintas Skaraitis

Baltijos fotografijos linijos nuotrauka

Dar ateina, jau gali ateiti ir keleriopas kaltės klausimas. Tą primena ir holokaustas, ir koronavirusas, ir visokios nejautros, visokio apsileidimo mea culpa. 

Turime štai Lietuvoje gražų oficialų žmonių gelbėtojų pagerbimą. Tai ordinas, Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius. Kitąkart net drąsūs, sumanūs vaikai juo apdovanojami. O koks būtų žūvančiųjų negelbėjimo kryžius?

Neperspėjimo? Užgniaužimo tų, kurie ateina perspėdami? Nuo Kinijos iki Baltarusijos. Lengvabūdiško klaidinimo kryžius tiems, kurie turėjo ką nors daryti pagal pavestas arba pasiimtas valdymo pareigas, juolab pagal moralės pareigą, o nedarė? Nuleido juokeliais? Gal būtų žuvę tūkstančiais mažiau. Nerūktų bevardžiai krematoriumai, nesirikiuotų Ekvadoro gatvėse ir aikštėse kartoninių karstų virtinės.

Retas kuris atgailaus mea culpa ne pamaldų metu būtent dėl padarytos apsileidimo nuodėmės, dėl neveikimo ir abejingumo atsakomybės pačiam Dievui. Bet jau ateina milžiniški žemiškosios atsakomybės reikalavimai. Milijardais! Taipgi siūlymai nereikalauti, įšaldyti kaltes, pirmiausia gelbėtis nesisvaidant atsakomybėmis.

Tam reiktų globalių, pasaulinio masto rekolekcijų.

Kol nesusitaria dėl jų karaliai ir prezidentai, žvilgsnis į Pranciškų. 

Dalai Lama pasakytų, bet neturi megafono.