2020 05 02

Benedicte Rollin RA

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Jn 6, 60–69 „Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“

    Daugelis Jėzaus mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“
    Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: “ Jus tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?! Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki“.
    Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakau: niekas neateis pas mane, jeigu jam nebus duota Tėvo“.
    Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“
    Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu – Dievo Šventasis“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorė – ses. Benedikta Rollin RA

Kartą, kai skaitėme šią ištrauką per paskaitą, vienas studentas paklausė: „Matote 666 eilutę?!“ – Jn 6, 66 sako: „Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė…“ Velnio darbas, aišku? O kaip reaguoja Jėzus? Nepuola jiems švelniau paaiškinti savo žodžių, juos įtikinėti, kad reikia pasilikti… Nė per milimetrą nenuleidžia kartelės. „Kieti jo žodžiai“ lieka. Jie visada sukelia krizę, jie meta iššūkį mūsų protams ir širdims. Mūsų protas nori viską perprasti, mūsų širdys „saugiu atstumu“ seka Kristų, juk Jis gali pareikalauti per daug…

O Jėzus net mūsų klausia: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Petras su jam būdingu spontaniškumu mums duoda raktinį atsakymą: „Viešpatie, pas ką mes eisime?..“ Pas ką, jei ne pas Tave, Viešpatie, kurio žodžiai, kad ir nesuprantami, visuomet liudija apie tai, ko širdis yra desperatiškai išsiilgus – amžinos, ištikimos meilės. Meilės iki beprotybės, atiduodančios kūną ir kraują mylimiesiems. Tik tokia meile verta tikėti.

Svetainės lankytojų periodinė parama yra pagrindinis „Bernardinai.lt“ veiklos finansavimo šaltinis.

Šiandien ypač reikia Jūsų, mieli „Bernardinai.lt“ bičiuliai, pagalbos.

Taip, paremsiu