2020 05 17

Adelė Pilipavičiūtė CC

bernardinai.lt

Žiūrėjimo laikas:

4 min.

Sekmadienio meditacija. Meilė ir įsakymas – prieštaringi ar neatskiriami?

Įstatymo raidė ir meilės dvasia – argi tai suderinami dalykai? Neretai patiriame juos kaip vienas kitam prieštaraujančius, konfliktuojančius. Nutinka netgi taip, kad, reikalaudami iš kito įrodyti meilę mums, paverčiame ją kontrolės ar manipuliacijos įrankiu.

O ką Jėzus turi mintyje, sakydamas: „Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų“ (Jn 14, 15)? Kodėl Jis susieja šiuos du kontrastingus elementus?

Meditacijos autorė – Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Adelė Pilipavičiūtė (Vilnius).