2020 05 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Koronavirusas stabdo Lietuvos grigališkojo choralo puoselėtojų planus

Grigališkojo choralo savaitės dalyviai koncertuoja Le Mano katedroje 2010 m. rugpjūtį. Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos nuotrauka

Dvidešimt šešerius metus gyvuojanti Grigališkojo choralo savaičių tradicija šiemet bus priversta nutrūkti dėl Europoje siautėjančio koronaviruso. Šią vasarą choralo vasaros akademiją Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija ketino surengti Prancūzijoje, Solemo (Solesmes) benediktinų vienuolyne. Deja, gražius ir nepaprastai įdomius sumanymus tenka atidėti palankesniam laikui.

Grigališkojo choralo savaitė „Solesmes 2020“ Lietuvos kultūros tarybos pirmajame finansavimo konkurso etape buvo vienintelis paremtas muzikos srities projektas, Lietuvos kultūrinės nevyriausybinės organizacijos rengiamas užsienyje. Grigališkojo choralo savaitės – unikalus Vilniaus arkikatedroje bazilikoje susikūrusios asociacijos kūrybinis vaisius, savita vasaros studijų tradicija. Jų dalyviai kviečiami ne savaitgalio ar kelių dienų kursams, bet visai savaitei – gyventi vienuolyno ritmu, kartu mokytis, klausyti teorinių ir praktinių paskaitų, dalyvauti jungtiniame chore „Cantores Montis Pacis“ ir kartu rengti koncertinę programą, repetuoti, sykiu melstis, dalyvauti katalikų liturginėse apeigose giedant grigališkąjį choralą.

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija pirmąsias dvi grigališkojo choralo savaites organizavo 1993 ir 1996 m. Kretingoje. Vėliau, 2002–2004 m. – Kražiuose. Nuo 2006 m. jos vyko kasmet: 2006–2009 m. – Pažaislio vienuolyne, 2010 m. Solemo benediktinų vienuolyne Prancūzijoje, 2011–2019 m. – Marijampolėje. 2020 metais, po dešimties metų, vėl planuotas posūkis į Europą, į Šv. Petro benediktinų abatiją Vakarų Prancūzijoje, Solemo miestelyje. 

Minint Lietuvos choralistų ir Solemo benediktinų ryšių trisdešimtmetį, sumanyta sugrįžti ten dar kartą. Laisvės laikais užaugo karta, gyvai neregėjusi šio visame pasaulyje garsaus benediktiniškojo dvasingumo centro. Prieš tūkstantį dešimt metų įkurtas vienuolynas 1833 m. buvo atgaivintas tėvo Prospero Guéranger ir netrukus tapo grigališkojo choralo restitucijos ir Romos Katalikų bažnyčios liturgijos puoselėjimo centru. Šios abatijos rūpesčiu buvo atkurta benediktinų veikla Lietuvoje, Palendriuose.

Po koncerto Paryžiaus Šv. Klotildos bazilikoje 2010 m. rugpjūtį. Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos nuotrauka

Šiemet Savaitės vyriausiuoju mokytoju buvo pakviestas dirbti vienas garsiausių ir autoritetingiausių grigališkojo choralo žinovų prof. Juanas Carlosas Asensio iš Ispanijos. Mokytojas vaikystėje giedojo berniukų chore „Escolanía del Valle de los Caídos“ prie Solemo benediktinų kongregacijai priklausančios to paties pavadinimo abatijos, šiuo metu yra Solemo muzikinės paleografijos studijų bendradarbis. Jis vadovauja gerai pasaulyje žinomam Madrido vyrų grigališkojo choralo ansambliui „Schola Antiqua“, kuris propaguoja taip pat ir lokalią grigališkojo choralo atmainą – mozarabiškąjį, arba vizigotiškąjį, giedojimą (šiomis epidemijos dienomis scholos įgiedoti „karantino stiliaus“ įrašai yra itin populiarūs Youtube kanale bei įvairiuose socialiniuose tinkluose). Ispanijos nacionaliniame radijuje „Radio Clásica“ J. C. Asensio veda grigališkojo choralo muzikos laidą „Sicut luna perfecta“. 2015 ir 2016 m. jis vadovavo Grigališkojo choralo savaitėms Marijampolėje, o 2019 m. dirigavo Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkajam chorui „Schola Gregoriana Vilnensis“ jo 30-mečio jubiliejiniame koncerte.

Soleme buvo numatyta turtinga studijų savaitės programa: grigališkojo choralo, Bažnyčios istorijos, liturgijos paskaitos, rankraščiais ir jų kopijomis turtingos abatijos muzikinės paleografijos kabineto aplankymas, tėvų vienuolių – abato Philippe’o Dupont’o, Jeano-Philippe’o Lemaire’o, Yves’o-Marie Lelièvre’o bei Jacques’o-Marie Guilmard’o – konferencijos.

Savaitės dalyvių grigališkasis choras „Cantores Montis Pacis“, vadovaujamas prof. J. C. Asensio, rengėsi koncertuoti Solemo vienuolių bendruomenei, taip pat 2020 m. liepos 25 d. atlikti Šv. apaštalo Jokūbo mišparus ir koncertuoti Le Mano Šv. Žiuljeno katedroje, o liepos 29 d. – giedoti Šv. Mortos mišparus bei Mišias garsiojoje Paryžiaus Šv. Sulpicijaus bažnyčioje. Šventovių didžiaisiais vargonais rengėsi griežti Vilniaus arkikatedros bazilikos ir Šv. Teresės (Aušros Vartų) vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, o mažaisiais choro vargonais – Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ narė, Vilniaus metropolinės Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja, vargonininkė Živilė Stonytė. Parengta turininga grigališkojo choralo ir vargonų muzikos programa turėjo Prancūzijoje reprezentuoti lietuvių interpretuojamą tradicinę Visuotinės Katalikų Bažnyčios religinę muziką.

Lietuvos choralistai, žinia, yra pagarsėję Europoje savo aktyvumu, uoliu liturgijos praktikavimu, gražia, Solemo mokyklos stiliaus įkvėpta grigališkojo choralo interpretacija. Le Mane dar neužgeso prisiminimai apie lietuvių choralistų ir vargonininko Balio Vaitkaus koncertą senojoje gotikinėje katedroje 2010 metais. Šv. Sulpicijaus bažnyčios klebonas Jeanas-Loupas Lacroix entuziastingai atvėrė Savaitės dalyviams legendinės Paryžiaus šventovės duris – Prancūzijoje nepaprastai auga susidomėjimas Vilniumi kaip Šv. Faustinos įkvėpto Dievo Gailestingumo miestu, o kardinolas Audrys Juozas Bačkis buvo dažnas parapijos bendruomenės svečias.

Ištuštėjusi Solemo vienuolyno bažnyčia. Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos nuotrauka

Iki Lietuvoje paskelbto karantino pradžios į Savaitę jau buvo užsiregistravę per 50 dalyvių – asocijuotų grigališkojo choralo giesmininkų, bažnyčių vargonininkų ir choristų, kunigų seminarijų auklėtinių, benediktiniškojo dvasingumo sekėjų, taip pat choralo puoselėtojų iš Švedijos, Liuksemburgo, Vengrijos, Lenkijos. COVID-19 viruso protrūkis, griežtos karantino priemonės Lietuvoje, Lenkijoje ir Prancūzijoje sukėlė pagrįstą nerimą dėl projekto ateities. Bemaž tuo pačiu metu šiose šalyse buvo uždraustos viešos religinės apeigos, ištuštėjo Solemo abatijos bažnyčia ir svečių namai. Le Mano ir Paryžiaus šventovių klebonai guodė ir siūlė palūkėti bent iki gegužės vidurio – galbūt atslūgs…

Priimant tolesnius sprendimus Savaitės rengėjams teko atsakingai įvertinti besiklostančias aplinkybes. Projekto pobūdis bei jo realizavimo būdai atspindėjo visas įmanomas rizikas: daugiau kaip 60-ies asmenų grupė, keliaujanti autobusu per tris Europos šalis, dalyvaujanti susibūrimuose: paskaitose, viešose apeigose ir koncertuose uždarose patalpose, gyvenanti daugiaviečiuose vienuolyno svečių dormitoriumuose, savanoriškai besigaminanti maistą didelėje virtuvėje – pandemijos akivaizdoje tai nebūtų saugu. Atsižvelgta ir į brolių benediktinų bendruomenės saugumą, juk būtų tekę betarpiškai bendrauti, o nemažai vienuolių yra vadinamosios rizikos grupės asmenys. Įvertintinas ir Savaitės dalyvių psichologinis tonusas, menkėjančios finansinės galimybės sumokėti dalyvio mokestį. Visa tai pavertė projektą 2020 m. vasarą praktiškai nerealizuojamu. 

Gerosios organizacinės praktikos nuostatos reikalauja nevilkinti sprendimų, apie pasikeitimus informuoti iš anksto ir tuo leisti žmonėms tinkamai susiplanuoti savo laiką ir galimybes. Tad Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija nuoširdžiai atsiprašo visų užsiregistravusių ir dar planavusių užsiregistruoti Savaitės dalyvių. Taip pat dėl netikrumo, susijusio su epidemijos tėkme, ir numatant, kad tokio pobūdžio renginiams būtų visiškai netinkamas vėlyvasis metų laikas, patikina, kad nesvarstomi kokie nors kiti Savaitės terminai 2020 metais. Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija sulaukia padrąsinimo laiškų iš bičiulių, objektyviai ir atsakingai vertinančių susiklosčiusią padėtį, tačiau su viltimi laukiančių, kada bus galima keliauti į Solemą. Todėl organizatoriai pasižada kartu sekti įvykius ir siekti Lietuvos choralistų ir jų draugų Europoje religinę-kultūrinę piligrimystę į pasaulinio garso grigališkojo choralo centrą – Solemo benediktinų abatiją – suorganizuoti kitu tinkamu metu.

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos informacija