2020 05 22

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Jn 16, 20–23a „Jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims“

Kun. Vytautas Sadauskas, SJ. Asmeninio archyvo nuotrauka

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu.
    Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji kančią užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasauliui žmogus.
    Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jus vėl pamatysiu; tada jūsų širdis džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas nebeatims. Tą dieną jūs mane nieko neklausinėsite“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Jėzus žino, kas vyksta jo mokinių širdyse: jie apimti sielvarto ir sumaišties. Siekdamas paaiškinti situaciją, Jėzus supriešina savo kančią ir lakotarpi po jos, sielvartą ir džiaugsmą. Jam mirus, mokiniai „nebematys“ jo, jie verks ir gedės. Tačiau pasaulis – žmonės, kurie nepaklūsta Dievui – džiaugsis, nes Jėzus daugiau nebaksnos į jų sąžines, nekritikuos jų, nekalbės apie nuodėmingus kelius. Po Jėzaus prisikėlimo mokinių sielvartas virs džiaugsmu, nes jie matys Jėzų.

Norėdamas iliustruoti šį perėjimą nuo skausmo prie džiaugsmo, Jėzus naudoja gimdančios moters pavyzdį… Kaip moteris kenčia gimdydama, taip ir mokiniai sielvartaus dėl Jėzaus mirties. Bet, kai kūdikis gimsta, motina nebeprisimena skausmo, ji džiaugiasi. Panašiai mokinių sielvartas liausis, ir po prisikėlimo jie džiūgaus. Prisikėlęs Jėzus vėl pas juos ateis ir pripildys jų širdis savo džiaugsmu. Motinos džiaugsmo priežastis yra jos kūdikis; mokinių džiaugsmas kils dėl gyvenimo bendrystėje su Tėvu.

Jėzaus prisikėlimas ir išaukštinimas atveria naujas galimybes, dovanoja džiaugsmą ir viltį, panašiai kaip į pasaulį atėjęs naujas žmogus arba kaip po karantino apribojimų suteikta laisvė bendrauti ir keliauti.

Kokios gyvenimo patirtys atvėrė naujas galimybes jums? Kada jūsų skausmas virto džiaugsmu?

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.